• OBJAVLJENO: 06.02.2012.
Održana 44.redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Formirana radna grupa za izradu Strategije za prevenciju maloljetničke delikvencije i nasilja u školi

Nakon dvije sjednice održane proteklog vikenda, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je ponovo zasjedala. Pored razmatranja aktuelne situacije na području Bosansko-podrinjskog kantona i problema izazvanih snježnim padavinama, Vlada je na današnjoj 44.redovnoj sjednici razmatrala i druga pitanja u njenoj nadležnosti.

Na početku 44.redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatran je Izvještaj Kantonalne uprave civilne zaštite o poduzetim aktivnostima i mjerama na spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodne nesreće koja je zadesila ovaj kanton. Ono što je najvažnije, u ovoj nesreći nije bilo ljudskih žrtava i povrijeđenih. Regionalni put u nadležnosti kantonalne Direkcije za ceste, kako je istaknuto, cijelo je vrijeme bio prohodan, iako se saobraćaj odvijao otežano, a sinoć je i probijen put Orahovica-Prača-Brzača. Kantonalna bolnica snabdijevena je sa 14 tona uglja, a Domu za stara i iznemogla lica isporučeno je lož ulje.

Razmatrani su takođe i zahtjevi općina Pale-Prača i Foča-Ustikolina za pomoć u gorivu, mašinama za čišćenje puteva i paketima sa namirnicima najugroženijem stanovništvu, kao i zahtjevi za pomoć koje je kantonalna Uprava civilne zaštite uputila Štabu civilne zaštite Federacije.

Stanje na području Bosansko-podrinjskog kantona polako se stabilizuje, a odluku o daljim mjerama i aktivnostima na poboljšanju ovog stanja Vlada će donijeti nakon sjednice Kantonalnog štaba civilne zaštite koja je zakazana neposredno nakon sjednice Vlade.

Vlada je na današnjoj sjednici odobrila i redovna novčana sredstva za rad udruženja i projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za januar 2012.godine.

Povodom aktuelne situacije u mljekari „Milgor“, Vlada je predložila kantonalnom Pravobranilaštvu da prolongira rok za održavanje ročišta za dokazivanje prava vlasništva nad opremom mljekare radi prikupljanja i službenog prijevoda orginalne dokumentacije mljekare.Vlada je današnjoj sjednici dala saglasnost na prednacrt Sporazuma o implementaciji i sufinansiranju projekta izgradnje raskrsnice kružnog toka u ulici Zaima Imamovića između Vlade i Općine Goražde.

Razmatrana je takođe i Informacija o realizaciji Akcionog plana za sigurnije odvijanje saobraćaja na cestama BPK-a „2008-2013“ za 2011.godinu i upućena u skupštinsku proceduru.

Razmatrajući odgovore na poslanička pitanja i odgovore, Vlada je prihvatila inicijativu poslanika Damira Žuge o donošenju Strategije za prevenciju maloljetničke delikvencije i nasilja u školi sa Akcionim planom, te formirala radnu grupu  za pripremu prijedloga ove Strategije.

Na osnovu ocjene ministra Ministarstva unutrašnjih poslova BPK i Nezavisnog odbora,  Vlada je ocjenom odličan ocijenila rad Policijskog komesara u protekloj godini. Na ovoj sjednici formiran je i Organizacioni odbor za obilježavanje 1.marta- Dana nezavisnosti BiH, a Direkciji robnih  rezerve odobrena je plaćanje računa i nabavka novih količina lož ulja za potrebe zagrijavanja budžetskih korisnika.

/bpkg.gov.ba/

 

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.