• OBJAVLJENO: 06.02.2012.
Zasjedao Kantonalni štab civilne zaštite
Sve raspoložive resurse staviti u službu normalizacije stanja na području BPK Goražde

Na današnjoj sjednici Kantonalnog štaba civilne zaštite rezimirane su posljednje aktivnosti na stabilizaciji situacije uzrokovane obilnim snježnim padavinama na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.  Sjednica Štaba, pod predsjedavanjem komandanta Nazifa Uručija, održana je u proširenom sastavu uz učešće predstavnika Vlade BPK Goražde te predstavnika općinskih Službi civilne zaštite.

Vlada BPK Goražde je, u koordinaciji sa Kantonalnom i općinskim službama civilne zaštite, i toku protekla tri dana, intenzivno radila na osiguranju uslova za normalan život stanovništva na ovom području. Interventno je osigurano gorivo za rad mehanizacije angažovane na čišćenju puteva na području sve tri općine kantona, a posredstvom službi civilne zaštite osigurana je pomoć u hrani i lijekovima prema iskazanim zahtjevima.

– Današnjom sjednicom nastavljene su aktivnosti od petka, kada su na sjednici Štaba donesene određene mjere koje su se morale promptno implementirati na terenu. Te odluke su bile dobre i dale su rezultate, jer, evo, tri dana kasnije mi imamo prohodne glavne puteve, za razliku od nekih sredina koje su ekonomski jače. Sa današnjim danom trebao bi se napraviti i rezime utrošenih sredstava i da se ona opravdaju, bez obzira što je to opravdano na terenu zbog vanrednih okolnosti. Na terenu imamo mehanizaciju koja je angažovana redovnim ugovaranjem, ali i vanrednim angažmanom vlasnika mašina koji su se odazvali i neprekidno radili i ovo je prilika da im se zahvalimo. Vlada će, putem resornih ministarstava, Crvenog križa i Regionalnog odbora za povratak u jugoistočnu Bosnu, obezbijediti sredstva prema iskazanim potrebama na terenu. To uključuje, prije svega, osiguranje uslova građanima da mogu doći do ljekara, administrativnih ustanova i, ukoliko nekome treba, da se transportuje od mjesta boravka do središta kantona ili neke od općina. Računamo da će te mjere ustabiliti stanje koje sada imamo i nadati se  da neće biti velikog snijega – kazao je, danas, komandant Štaba Nazif Uruči.

Takođe, bilo je i intervencija i u povratničkim mjestima na području RS-a, a Vlada BPK Goražde, prema riječima premijera BPK Emira Frašta, želi pružiti svoju maksimalnu pomoć u skladu sa mogućnostima i kapacitetom raspoloživih vozila.

Na prijedlog Kantonalnog štaba civilne zaštite, Vlada BPK Goražde utvrdila je aktivnosti koje se odnose na angažman kantonalnih ministarstava i ostalih organa uprave u zaštiti i spašavanju ugroženog stanovništva i materijalnih dobara. Te aktivnosti, između ostalog, uključuju neprekidno praćenje stanja na terenu, koordinaciju aktivnosti između KUCZ i općinskih službi civilne zaštite s ciljem stvaranja boljih uslova za pružanje pomoći, osiguranje potrebne hrane i lijekova,  angažovanje mehanizacije za čišćenje puteva i slične aktivnosti koje će doprinjeti normalizaciji trenutne situacije.

Vlada BPK Goražde angažovala je raspoložive resurse i za pomoć privrednim društvima na području kantona, prvenstveno kroz osiguranje prilaza samim društvima te osiguranje uslova za transporta roba.

– Mi se i u ovoj situaciji trudimo da pokažemo da prohodnost postoji. Nije lahko, ali to je, možda, najvažnija funkcija u ovom kantonu. Sarajevski kamioni ne prolaze kroz Sarajevski kanton, ali vozila iz BPK prolaze sa robom kroz Sarajevski kanton. To nam je vrlo važno, jer to je život, isto kao što nam trebaju energenti, važno je da idu oprema i materijali, kako prema Goraždu, tako i iz Goražda – poručio je premijer Emir Frašto.

Intervencijom Vlade, takođe, osigurana je i mehanizacija za čišćenje puta do sela Mirjanovići na području općine Foča-Ustikolina, kako bi se stvorili uslovi za ukop nedavno preminule stanovnice ovog sela Naze Andelije.

/bpkg.gov.ba/

 

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.