• OBJAVLJENO: 09.02.2012.
Centar za socijalni rad BPK Goražde
Izvršen obilazak 76 socijano ugroženih porodica;evidentirane potrebe za hranom i lijekovima

Obzirom na stanje elementarne nesreće u sve tri općine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde socijalni radnici Centra za socijani rad Bosansko-podrinjskog kantona intezivirali su svoj rad na terenu, te proteklih dana posjetili 76 porodica koji su u stanju socijalne potrebe, kao i porodice gdje žive stara i nemoćna lica.

Kako nas je informisala Sanela Zec, direktorica Centra za socijalni rad BPK Goražde, socijalni radnici posjetili su kolektivni centar na Splavištu, izbjegličko naselje Belvedere, barake u ul.Salih Bega Kuljuha i porodice smještene u stambenim jedinicama Balkan I i Balkan II. Osim toga, posjećena su  stara i iznemogla lica koji žive sami u svojim privatnim stanovima i druge porodice za koje se smatra da bi mogle biti ugrožene novonastalom situacijom.

Centar za socijalni rad kontaktirao je i većinu mjesnih zajedinica općine Goražde kako bi dobili informacije o štićenicima do kojih se lično nije moglo doći. Centar je u stalnom kontaktu i sa službama socijalne zaštite općina Foča-Ustikolina i općine Pale-Prača, gdje su, takođe, izvršene posjete porodicama do kojih se moglo doći.

Na osnovu izvršenih posjeta, utvrđeno je da je određeni broj porodica bez hrane i ogrijeva. Nisu evidentirana lica kojima je potrebno zdravstveno zbrinjavanje ili lica koja bi mogla biti životno ugrožena, a za jedno lice je potrebno izvršiti redovnu nabavku lijekova. Za određeni broj starih lica u užem gradskom području  koji imaju lična primanja, a spriječeni su zbog snijega doći do nabavke osnovnih životnih namirnica organizirali smo da te usluge pružaju  lično socijalni radnici– ističe direktorica Centra za socijalni rad BPK Sanela Zec.

Centar za socijalni rad je, kako ističe direktorica, na zahtjev Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK sačinilo i uputilo Ministarstvu spisak lica gdje bi trebalo interventno djelovati u obezbjeđenju hrane. Riječ je o po jednoj porodici u ulici Maršala Tita i u barakama u ulici Salih-bega Kuljuha, o četiri porodice u Balkanu II, dvije porodice u izbjegličkom naselju Belvedere, te sedam porodica u kolektivnom centru Splavište.

Mjesne zajednice uputile su takođe, zahtjeve za pomoć u hrani. Pomoć u hrani zatražena je za po 5 porodica u mjesnim zajednicama Sadba i Kraboriš, za po četiri porodice u mjesnim zajednicama Osanica, Rešetnica i Faočići,  kao i za tri porodice u MZ Orahovice i šest porodica u MZ Ilovača.

Socijalni radnici konstatirali su, takođe, da u objektima u Barakama i jednoj porodičnoj kući u ul.Seada Sofovića Sofe zbog loše i stare konstrukcije postoji bojazan da bi moglo doći do popuštanja zidova objekata. Stanari u barakama su pokušali skidati određeni dio snijega koliko je to bilo u mogućnosti.

Dobili smo dojavu da bi i troje ljudi starije životne ljudi na Grepku moglo biti takođe ugroženo, o čemu smo obavijestili nadležne u Općini Foča-Ustikolina, kako bi pravovremeno reagovali- kazala nam je direktorica goraždanskog Centra za socijalni rad Sanela Zec.

/bpkg.gov.ba/

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.