• OBJAVLJENO: 23.02.2007.
Izdvojili smo sa 1. konstituirajuće sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Izdvojili smo sa 1. konstituirajuće sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Konstituisana Vlada i određeni potpisnici transakcijskog i depozitnog računa

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 22.02.2007.godine svoju 1. konstituirajuću sjednicu, kojom je predsjedavao Premijer Salem Halilović.

Pod prvom tačkom dnevnog reda, Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Salem Halilović pročitao je Odluku Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona o potvrđivanju Vlade BPK-a Goražde, čime je konstituisana Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Nakon toga, usvojene su odluke o utvrđivanju potpisnika za transakcijski i depozitni račun Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao i Odluka o imenovanju članova Organizacionog odbora za obilježavanje 1.marta-Dana nezavisnosti BiH, čiji je zadatak da, zajedno sa predstavnicima Skupštine BPK-a Goražde i Organizacionim odborom Općine Goražde, sačini Program obilježavanja ovog značajnog datuma.

Na kraju svoje prve sjednice, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zadužila je sve budžetske korisnike da do srijede 28.02.2007.godine, Ministarstvu za finansije dostave prijedlog Budžeta za 2007. godinu, a Ministarstvo za finansije je zaduženo da do 05.03.2007.godine, na osnovu dostavljenih prijedloga budžeta budžetskih korisnika, sačini prijedlog Buždeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2007. godinu i dostavi ga Vladi kantona u dalju proceduru.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.