• OBJAVLJENO: 05.03.2007.
Održan prijem u povodu 1.marta-Međunarodnog dana civilne zaštite

Održan prijem u povodu 1.marta-Međunarodnog dana civilne zaštite

Istaknuta dobra saradnja sa Federalnom upravom civilne zaštite

U povodu 1. marta – Međunarodnog dana civilne zaštite Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Salem Halilović organizovao je 02.03.2007.godine prijem za predstavnike kantonalnog i općinskih štabova Civilne zaštite i Crvenog križa Goražde.

Prijemu su prisustvovali: direktor Uprave civilne zaštite BPK-a Goražde Ramo Živojević sa saradnicima, načelnik Općine i komandant Štaba civilne zaštite Općine Goražde prof. Mustafa Kurtović, Meho Hubjer, pomoćnik načelnika Općine Goražde za poslove civilne zaštite, Ibrahim Čaušević, sekretar općinskog Crvenog križa sa saradnicima, kao i savjetnik Premijera BPK-a za pravne i ekonomske poslove Zahid Dučić.

Uz čestitke pripadnicima Civilne zaštite na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na danu koji se obilježava u cijelom svijetu, Premijer BPK- a Goražde Salem Halilović iskoristio je ovu priliku i za razgovor o trenutnoj situaciji, o opremljenosti jedinica civilne zaštite, kao i o problemima s kojima se najodgovorniji ljudi za poslove civilne zaštite susreću u svom radu. Posebne čestitke Premijer Halilović uputio je ovogodišnjim dobitnicima najvećih priznanja Federalnog štaba civilne zaštite: Kasimu Brdaru, višem referentu u Upravi civilne zaštite BPK-a Goražde, Senaidu Džanu, pomoćniku načelnika Općine Foča-Ustikolina za poslove civilne zaštite, Crvenom križu općine Goražde i njegovom sekretaru Ibrahimu Čauševiću, koji je, kako je istakao, „zaštitni znak“ goraždanskog Crvenog križa.

– Uloga Civilne zaštite veoma je bitna i Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde vodiće računa, u granicama svojih mogućnosti, o stvaranju što boljih uslova za vaš rad i u tom smislu očekujemo vaše sugestije i prijedloge, – kazao je Premijer BPK-a Salem Halilović, naglasivši da je uspostavljena dobra saradnja po vertikali, počevši od općinskih štabova do federalne Uprave za civilnu zaštitu koja je do sada imala posebnog sluha za sve zahtjeve sa područja Bosansko-podrinjskog kantona.

Dobru saradnju jedinica kantonalne uprave sa jedinicama uprave civilne zaštite općine Goražde istakao je i načelnik Općine Goražde i komandant Općinskog štaba civilne zaštite profesor Mustafa Kurtović, koji je kazao da se to najbolje pokazalo u slučaju „vještačke brane na Tari.“ Ovom prilikom naglašen je poseban značaj opremanja svih jedinica civilne zaštite, za što je u budžetima Kantona i Općine Goražde potrebno izdvojiti određena sredstva.

O aktivnostima kantonalne Uprave civilne zaštite ovom prilikom govorili su direktor Uprave Ramo Živojević i dobitnik najvećeg prizanja federalnog Štaba civilne zaštite Kasim Brdar. Prema njihovim riječima, 840 pripadnika civilne zaštite sa ovog područja stradalo je u ratu, a isto toliko ostali su invalidi. Njihova uloga u odbrambeno-oslobodilačkom ratu bila je od velikog značaja, ali nažalost, i pored pokušaja da se to stanje promijeni, status pripadnika civilne zaštite ni do današnjeg dana nije regulisan, niti imaju prava, koja im svakako pripadaju. Na tome u narednom periodu treba raditi, kao i na daljnoj implementaciji Zakona o zaštiti i spašavanju, koji je usvojen 2003. godine i zahvaljujući kojem su mnoga pitanja iz ove oblasti regulisana.

Priznanja koja su dobili pripadnici Civilne zaštite i općinski Crveni križ, kako je ovom prilikom istaknuto, priznanja su svima onima koje se bave ovim poslom, nevidljivim u mirnim situacijama, a itekako značajnim u vanrednim okolnostima, kao i podstrek da nastave još bolje i uspješnije.

Imajući u vidu njihov ogroman doprinos, posebno u proteklom ratu, kao i činjenicu da su pripadnici civilne zaštite nezasluženo, sticajem okolnosti zapostavljeni u godinama nakon rata, Premijer BPK-a Salem Halilović, dao je inicijativu da se sačine spiskovi svih onih koji su bili angažovani u jedinicama civilne zaštite, te da se njihovi predstavnici pozovu na zajednički sastanak sa predstavnicima kantonalne i općinskih vlasti kako bi se saznalo gdje su i čime se sada bave i na koji način im pomoći u rješavanju problema i sticanja zasluženog statusa.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.