• OBJAVLJENO: 15.03.2012.
Ministarstvo za finansije BPK Goražde
Održan sastanak sa predstavnicima budžetskih korisnika

Ministarstvo za finansije BPK Goražde u okviru svojih redovnih aktivnosti u kontinuitetu održava sastanke sa predstavnicima budžetskih korisnika, a jedan od njih,  održan je danas u sali Skupštine BPK. Na sastanku je razgovarano o realizaciji Zaključka Vlade BPK Goražde u vezi Elaborata Glavne centralne popisne komisije za popis sredstava, obaveza i potraživanja na dan 31.12.2011.godine, a data su i zaduženja budžetskim korisnicima kako bi do 30. juna Ministarstvo imalo pregled svih obaveza i potraživanja te informaciju uputilo prema Vladi BPK.

„Zaduženje budžetskih  korisnika je da u saradnji sa Ministarstvom za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, Kantonalnim stambenim  fondom, Pravobranilaštvom, Agencijom za privatizaciju i Ministarstvom za finansije, odrade aktivnosti definisane kroz zaključak, sa težištem da se u što kraćem periodu, do 30.juna,  urade aktivnosti na uknjižavanju imovine, kako bismo imali stvarni popis uknjižene  imovine u vlasništvu  BPK. Takođe, potrebno je napraviti   pregled obaveza i potraživanja koje ima kanton zaključno sa 31.12.2011.godine. Slijedeći sastanak zakazan je za 15.april, a do tada zadužuju se budžetski korisnici  da iscrpe sve zakonom definisane pretpostavke te utvrde koja su to sumnjiva i sporna potraživanja kako bi na tom sastanku imali konkretnije i preciznije podatke“- istaknuo je ministar za finansije BPK Goražde Muhidin Pleh.

Ministar za finansije BPK Goražde Muhidin Pleh još jednom je podsjetio budžetske korisnike na zakonsku obavezu da do 15.marta dostave Finansijski izvještaj o izvršenju budžeta za 2011.godinu,  uz obavezni narativni izvještaj o utrošku finansijskih sredstava po programima. Obzirom da je Odluka o privremenom finansiranju na snazi,  ministar Pleh zamolio je budžetske korisnike na maksimalnu odgovornost u korištenju finansijskih sredstava te da ne stvaraju obaveze za koje ne postoji pokriće.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.