• OBJAVLJENO: 06.04.2012.
Zakoni o preuzimanju prava osnivača nad osnovnim školama u BPK Goražde
Javna rasprava o izmjenama i dopunama zakona održana u Goraždu

U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport te nadležne skupštinske komisije danas je u Goraždu održana javna rasprava o nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o preuzimanju prava osnivača nad osnovnim školama u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Cilj izmjena i dopuna ranije donesenih zakona o preuzimanju prava osnivača nad osnovnim školama u BPK Goražde jeste usklađivanje pojedinih odredbi ovih zakona sa okvirnim Zakonom o osnovnom obrazovanju.

Nacrtima izmjena i dopuna pomenutih zakona, između ostalog, definisat će se pitanje imovine škola te izvori sredstva za rad škola, kao i načini njihovog korištenja. Takođe, izmjenama i dopunama ovih zakona bit će obuhvaćena pitanja upravljanja i rukovođenja, kao i vršenje stručnog i inspekcijskog nadzora u osnovnim školama.

Javne rasprave o nacrtima izmjena i dopuna ovih zakona održat će se i u općinama Pale-Prača i Foča-Ustikolina 09.04.2012.godine, odnosno 10.04.2012. godine sa početkom u 12.00 sati.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.