• OBJAVLJENO: 09.04.2012.
Ministarstvo za finansije i predstavnici budžetskih korisnika
Upućene sugestije za racionalno korištenje budžetskih sredstava u 2012. godini

Nakon usvajanja Budžeta te Zakona o izvršenju budžeta BPK Goražde za 2012.godinu, Ministarstvo za finansije održalo je danas sastanak sa predstavnicima budžetskih korisnika.

Na sastanku je razgovarano o izmjenama Zakona o izvršenju budžeta u odnosu na 2011.godinu, a budžetskim korisnicima dodijeljeni su pregledi budžeta njihovih organizacionih jedinica za 2012.godinu. Kada je riječ o izmjenama Zakona o izvršenju budžeta one se uglavnom odnose na programe kod nekih budžetskih korisnika na koje, pored Vlade, svoju saglasnost treba dati i Skupština BPK Goražde.

Izvršenje Budžeta BPK Goražde, i ove godine, u velikoj mjeri ovisit će o transferima sa viših nivoa vlasti, te su, stoga, korisnici budžeta BPK Goražde pozvani na što racionalnije korištenje  budžetskih sredstava.

– Htjeli smo ukazati da će izvršenje budžeta biti vrlo teško ove godine i ovom prilikom skrenuli smo pažnju da mi već startujemo sa problemom nedostatka sredstava obzirom da je pozicija grantova planirana u jednom velikom iznosu – kazala je danas Emina Gabela,  pomoćnik ministra za trezor.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.