• OBJAVLJENO: 09.04.2012.
Održana 52.redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Utvrđen Izvještaj o radu u 2011.godini

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 52. redovnoj sjednici utvrdila je Izvještaj o radu za 2011.godinu.

U izvještaju je na 48 stranica, u šest poglavlja, predstavljeno je izvršenje ciljeva, ocjena stanja, postignutih rezultata i programska orjentacija Vlade BPK u 2011.godini.

– Vlada je u toku izvještajnog perioda napravila pomake u svim oblastima, pri čemu se kao najznačajnija pojavljuju pitanja privrede i zapošljavanja, kao ključnog cilja Vlade kroz koji se direktno i  indirektno realizuju i drugi ciljevi,- navodi se, između ostalog, u ovom izvještaju koji je upućen Skupštini BPK na usvajanje.

Usvojen je takođe i Izvještaj Ministarstva za privredu o utrošku sredstava za podsticaj u poljoprivredi odobrenih na osnovu Programa «Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji za 2011.godinu». Prema ovom izvještaju, ukupno realizovana podsticajna sredstva u animalnoj i biljnoj proizvodnji, za kapitalna ulaganja i ostale podsticaje iznose 668.948 KM. Na osnovu pokazatelja i rezultata sa terena, pojedine poljoprivredne grane imale su tendenciju povećanja obima poljoprivredne proizvodnje, a uvećan je i broj registracije obrta u poljoprivrednoj djelatnosti. Zadovoljavanje potreba domaćeg tržišta vlastitim proizvodima, stvaranje komercijalnih poljoprivrednih proizvođača, upošljavanje stanovništva u segmentu poljoprivrede, učešće poljoprivrednih proizvođača na sajmovima i manifestacijama takmičarskog karaktera, sa kojih su za kvalitet svojih proizvoda dobivali zapažene nagrade, idu u prilog činjenici da su ova podsticajna sredstva dala rezultate.

U nastavku sjednice, Vlada je primila k znanju Informaciju o dosadašnjim aktivnostima Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline na izradi Zakona o neprofitnom stanovanju Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, te zadužila Ministarstvo da putem interresorne Radne grupe i podrške CRS-a, nastavi aktivnosti na donošenju ovog zakona, a njegov prednacrt do kraja mjeseca uputi Vladi na razmatranje.

Vlada je odobrila redovna novčana sredstva za Projekt poboljšanja statusa boračkih populacija i rad udruženja boračkih populacija za mjesec mart, kao i novčana sredstva za obilježavanje 15.aprila-Dana armije R BiH.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport dobilo je saglasnost Vlade na realizaciju Kalendara takmičenja za školsku 2011/12.godinu, a na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice utvrđen je i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Bosansko – podrinjskog kantona Goražde.

Predmet razmatranja na današnjoj sjednici Vlade bili su između ostalih i poslanička pitanja i inicijative, kao i Prijedlog mjera i aktivnosti kantonalne Direkcije za robne rezerve za grijnu 2012/2013. godinu, sa uporednim pokazateljima godišnjih troškova rada kotlovnica na različite energente.

 

 

 

           

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.