• OBJAVLJENO: 07.05.2012.
Predstavnici OSCE-a na sastanku kod premijera BPK Goražde
Razgovarano o projektu podrške u stvaranju funkcionalne javne uprave

Nakon dvodnevnog konsultativnog sastanka o temi podrške demokratskoj upravi na svim nivoima vlasti, održanog u martu ove godine u Sarajevu, predstavnici Misije OSCE-a u BiH danas su održali sastanak sa premijerom BPK Goražde Emirom Fraštom na kojem je razgovarano o nastavku planirane saradnje u okviru projekta podrške jačanju kapaciteta javne uprave.

Cilj projekta jeste podrška Misije OSCE-a u stvaranju funkcionalne javne uprave u BiH s akcentom na unaprjeđenje njene efikasnosti u skladu sa savremenim standardima i metodama rada

Kako se gotovo svi kantoni suočavaju sa sličnim problemima u svom radu, prije početka realizacije samog projekta bit će potrebno identificirati oblasti u kojima je potrebno donijeti određena poboljšanja, a prioritetne oblasti za Vladu BPK Goražde, kako je rečeno na današnjem sastanku, jesu izrada pravnih propisa i razvoj politika, upravljanje ljudskim resursima i budžetiranje.

Rukovodeći se potrebom za stvaranjem efikasne javne uprave, BPK Goražde je u prošloj godini, kao prvi kanton u Federaciji, sačino dokument pod nazivom Analiza stanja uprave u BPK Goražde koju je OSCE ocijenio veoma pohvalno, a koja sadrži presjek stvarnog stanja i potreba u pogledu kadrovske i druge opremljenosti kantonalne javne uprave.

Pored jačanja kapaciteta izvršne i zakonodavne vlasti na nivou kantona, projekt će biti usmjeren i na pronalaženje instrumenata za osnaživanje vertikalne saradnje između kantonalnog i federalnog nivoa vlasti koja je od ključne važnosti za funkcionisanje kako ovog, tako i ostalih kantona u FBiH.

U okviru ovog projekta bit će omogućena i razmjena dobrih praksi između kantona, kao i uvođenje novih praksi u rješavanju određenih problema iz oblasti javne uprave

O istoj temi uskoro će se razgovarati i sa predstavnicima zakonodavne vlasti BPK Goražde, kako bi izvršna i zakonodavna vlast BPK Goražde usaglasile stavove o prioritetnim oblastima koje je potrebno poboljšati, a koje bi za cilj imale efikasniju javnu upravu u BPK Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.