• OBJAVLJENO: 10.05.2012.
Nacrt Zakona o javno-privatnom partnerstvu BPK Goražde
Obavještenje o održavanju javne rasprave

Ministarstvo  za  privredu  Bosansko – podrinjskog  kantona  Goražde,  u  saradnji  sa  Ustavnom  i  zakonodavno – pravnom  komisijom  i  Komisijom  za  privredu  i  ekonomsku  politiku  Skupštine  Bosansko – podrinjskog  kantona  Goražde  održaće sutra, 11.05.2012. godine, Javnu  raspravu  o  nacrtu  Zakona  o javno – privatnom  partnerstvu  Bosansko – podrinjskog  kantona  Goražde. Javna rasprava održaće se u sali za sastanke Ministarstva za privredu, sa početkom u 10,00 sati.

Tim povodom, Ministarstvo za privredu uputilo je poziv svim zainteresovanim licima za učešće u javnoj raspravi o nacrtu ovog zakona kojim će biti uređeni modeli javno-privatnog partnerstva u oblastima u nadležnosti BPK Goražde i općina u njegovom sastavu.

Održavanje javnih rasprava o nacrtu Zakona  o javno – privatnom  partnerstvu  Bosansko – podrinjskog  kantona  Goražde u općinama Pale-Prača i Foča-Ustikolina zakazano je za 14.05.2012. godine, odnosno 15.05.2012. godine, sa početkom u 12,00 sati.

Nacrt Zakona dostupan je na službenoj stranici Vlade BPK Goražde, a može se preuzeti i u prostorijama Ministarstva za privredu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.