• OBJAVLJENO: 02.08.2012.
Sastanak sa predstavnicima Koordinacije sindikata budžetskih korisnika
Koordinacija sindikata ostaje pri ranijim zahtjevima

Na današnjem sastanku predstavnika Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Koordinacije sindikata budžetskih korisnika ponovo je razgovarano o donošenju Zakona o plaćama u organima uprave i Zakona o plaćama policijskih službenika na nivou kantona.

S tim u vezi premijer BPK Goražde Alija Begović informisao je predstavnike Koordinacije sindikata o do sada poduzetim aktivnostima Vlade kada je u pitanju donošenje ovih zakonskih propisa, kao i o trenutnoj situaciji u budžetu BPK Goražde koja ne omogućava usvajanje i primjenu ovih zakona.

Premijer BPK Goražde dr. Alija Begović i danas je izrazio jasno opredjeljenje Vlade da, u skladu sa mogućnostima i kroz intenzivan socijalni dijalog i partnerstvo sa sindikatima, uredi ovu oblast, te konstatirao da je to jedini ispravan put te zakonska obaveza.

Predstavnici sindikata policije te osnovnog i srednjeg obrazovanja ponovo su istaknuli stav da ostaju pri ranijim zahtjevima kada je u pitanju donošenje ovih propisa, a predsjednik sindikata policije najavio je i mogućnost ponovnog organizovanja protesta u slučaju nedonošenja konkretnih pomaka kada je u pitanju usklađivanje plaća policijskih službenika na federalnom i kantonalnom nivou.

Kako se jedno od danas postavljenih pitanja odnosilo se i na isplatu regresa za godišnji odmor za ovu godinu, predstavnici Koordinacije sindikata upoznati su sa namjerom Vlade da usmjeri svoje napore na obezbjeđenje sredstva za njegovu isplatu, s tim što bi isplata regresa išla iz dva dijela.

Premijer je takođe upoznao predstavnike Koordinacije da Ministarstvo za finansije radi na pripremi prijedloga odluke o obustavi izvršenja pojedinih rashoda i izdataka iz budžeta, što je još jedan dokaz veoma loše finansijske situacije u kantonalnom budžetu, uzrokovane nedoznačavanjem granta sa nivoa Federacije te nerealnim planiranjem budžeta za ovu godinu.

Zastupajući interese sindikata, uz uvažavanje teške finansijske situaciju u budžetu BPK Goražde, predstavnici koordinacije tražili su od Vlade da, do donošenja konačnog zakonskog rješenja kojim će se urediti ova oblast, iznađe mogućnost bar minimalnog povećanja plaća u skladu sa sredstvima planiranim u budžetu za ovu godinu.

Na prijedlog predsjednika Sindikata policije BPK Goražde, predstavnici Vlade izrazili su spremnost održavanja zajedničkog sastanka sa članovima sindikata policije, s ciljem nastavka socijalnog dijaloga i prezentiranja aktivnosti koje se poduzimaju na donošenju pomenutih zakona.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.