• OBJAVLJENO: 03.06.2009.
Press konferencija u Ministarstvu za privredu

Predstavljeni programi podsticaja iz budžeta ministarstva za 2009.godinu

press-privreda-06-2009-b.jpg

Ministar za privredu u Vladi BPK-a Goražde prof. Mustafa Kurtović, sa saradnicima organizovao je 03.06.2009.godine press konferenciju na kojoj su predstavljeni programi podsticaja iz budžeta Ministarstva za privredu za 2009.godinu kao i pravilnici o postupku dodjele tih sredstava.

U budžetu Ministarstva za privredu za 2009.godinu planirani su podsticaji za privredu u iznosu 800.000 KM, subvencije za poljoprivredu u iznosu od 550.000 KM, podrška nižim nivoima vlasti kroz realizaciju projekata putne infrastrukture u iznosu od 175.000 KM, te 50.000 KM za projekte turizma.

press-privreda-06-2009-b1.jpg

Svakako najznačajnija stavka, kako je naglasio ministar za privredu Mustafa Kurtović, je podsticaj za privredu, a sve u cilju pružanja finansijske potpore privrednim subjektima. Na ime podsticaja industrijskoj proizvodnji u budžetu je planirano 640.000 KM. Riječ je o revolving sredstvima, koja će biti udružena sa sredstvima banke koja bude odabrana za ovaj program te se tako u konačnici može očekivati iznos od 1.000.000 KM za ove namjene. Obzirom da je javni poziv u toku nije se moglo govoriti o visini kamata i grejs periodu , te je istaknuto da za ova sredstva mogu aplicirati svi privredni subjekti , a da će osnovni uslov da se ova sredstva dobiju biti visina investicionih ulaganja, broj trenutnih ali i upošljavanje novih radnika, zatim uvođenje standarda, a prvenstveno, prioritet će imati proizvodna djelatnost. Ovaj proizvodni program već je dobio saglasnost Skupštine BPK-a Goražde i svaka tri mjeseca izvještaj o njegovoj realizaciji naći će se pred poslanicima. Takođe, pored ovog planirano je 85.000 KM na ime subvencije javnim preduzećima gdje je, takođe, jedan od uslova proizvodna djelatnost te 80.000 KM za podršku razvoju poduzetništva. To se konkretno odnosi na podršku obrtnicima, starim zanatima i udruženjima, a kao prioriteti kod dodjele navedeni su zapošljavanje, proizvodna djelatnost i obuka učenika.

press-privreda-06-2009-b2.jpg

Kapitalni grantovi nižim nivoima vlasti u iznosu od 175.000 KM, planirani su iz oblasti Direkcije robnih rezervi na ime sanacije i rekonstrukcije putnih komunikacija . Kako je istaknuto na press konferenciji, za ova sredstva, raspisat će se javni poziv, a odabir projekata će zavisiti od samog učešća općina u realizaciji . Značajna sredstva i u ovoj budžetskoj godini planirana su i na ime podsticaja poljoprivrednoj proizvodnji- 550.000 KM, a sredstva će realizovati kroz tri programa.

Na ime animalne proizvodnje namijenjeno je 50% sredstava i to za proizvodnju svježeg mlijeka, uzgoj priplodnih junica, držanje osnovnog stada ovaca i koza sa obilježavanjem, zatim uzgoj pčelinjih društava, držanje matičnog stada krava, držanje koka nosilja, uzgoj ribe, držanje bosansko-brdskih konja.

Kada je riječ o biljnoj proizvodnji podsticaji su planirani za proizvodnju rasadničkog materijala, održavanja višegodišnjih zasada, zasnivanje novih zasada jagodičastog voća, proizvodnja jabuke, proizvodnja u zatvorenim prostorima, proizvodnja sjemenskog krompira, sjetva žitarica, proizvodnja šampinjona.

Kako je istaknuto na press konferenciji Ministarstva za privredu od ukupnog iznosa za poticaj poljoprivrede 25% sredstava izdvojeno je za ostale poticaje, odnosno, za vještačko osjemenjavanje krava, dijagnostičko ispitivanje, ostvarivanje podsticaja po participacijama za seminare, edukacije i sajmove, ostvarivanje novčanih podsticaja u svrhu poljoprivredne mehanizacije i opreme, sufinansiranje programa nabavke visokogravidnih junica.

Za razliku od dosadašnjih godina kada su sredstva iz oblasti turizma dodjeljivana kao grantovi neprofitnim organizacijama, ove godine u budžetu Ministarstva za privredu prvi put su planirana sredstva u iznosu od 50.000 KM i to za razvoj turizma kroz tri programa . 30.000 KM planirano je za sufinansiranje projekata izgradnje novih turističko-ugostiteljskih kapaciteta, osnovne turističke infrastrukture, zatim, sufinansiranje novih turističkih proizvoda i signalizacije. Za organizovanje i učestvovanje na manifestacijama i programima koji su namijenjeni za promociju turizma i ugostiteljstva predviđeno je 16.500 KM, dok će 3.500 KM biti utrošeno za edukaciju turističkih vodiča.

Ovaj program dobio je saglasnost Vlade BPK-a Goražde i uputit će se u skupštinsku proceduru.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.