• OBJAVLJENO: 12.12.2012.
Općine Goražde, Foča-Ustikolina i Pale-Prača
Održane javne rasprave o nacrtima Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upotrebi grba i zastave

 

 

Nakon javnih rasprava koje su prethodna dva dana održane u općinama Foča-Ustikolina i Pale-Prača, danas su i u Goraždu održane javne rasprave o nacrtima Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upotrebi grba i zastave BPK Goražde.

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći već je donijelo više od polovine kantona u FBiH, a ovaj zakon  koji bi uskoro trebao biti usvojen i na nivou našeg kantona, ocijenjen je kao jedan od pozitivnijih koji je Skupština BPK Goražde razmatrala u zadnje vrijeme.

– Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći predstavlja pravni propis koji je usmjeren ka tome da se omogući najugroženijem stanovništvu da ostvari besplatnu pravnu pomoć, odnosno da mu se omogući da bude konkurentno u ostvarivanju svojih prava pred postupcima koji se vode od strane državnih organa, bilo da su to sudovi ili organi uprave. Ovaj zakon u suštini propisuje korisnike, postupke i način na koji se ostvaruje ta besplatna pravna pomoć, ko je pruža i predstavlja jedan dio reformskih procesa unutar pravosuđa – kazao je Emir Oković, uposlenik Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose, ujedno i član Radne grupe koja je radila na pripremi nacrta ovog zakona.

Prava po ovom zakonu ostvarivat će se putem kantonalnog Zavoda za besplatnu pravnu pomoć koji bi trebao početi sa radom već u narednoj godini, odnosno po ispunjenju zakonom propisanih uslova za zvanični početak rada.

Pravo na besplatnu pravnu pomoć, u skladu sa ovim zakonom, moći će ostvariti djeca bez roditeljskog staranja, lica kojima je oduzeta poslovna sposobnost, duševno oboljela lica smještena u zdravstvene ustanove, korisnici stalne novčane pomoći ostvarene prema kantonalnom propisu o socijalnoj zaštiti i uživaoci najniže penzije, pod uslovom da nemaju drugih članova porodičnog domaćinstva.

Pravo na besplatnu pravnu pomoć moći će ostvariti i lica lošeg imovinskog stanja, što će utvrditi nadležni organ. U principu, Zakon je regulisao da se licem lošeg imovinskog stanja smatra lice čiji mjesečni prihodi po članu domaćinstva ne prelaze iznos od 25 % prosječne isplaćene mjesečne neto plaće zaposlenih u FBiH u prethodnoj kalendarskoj godini, a nema nekretnine ili drugu imovinu kojom može podmiriti troškove postupka.

Nakon javne rasprave o Nacrtu zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, održana je i javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upotrebi grba i zastave BPK Goražde.

– Ovdje se radi o jednoj modernizaciji propisa, zbog toga što je postojeći zakon donesen prije 13 godina i što su se u normativnom okviru promijenila zakonska normiranja na višim nivoima. Došlo je i do određenih ustavnih promjena i u tom dijelu ovaj zakon predstavlja isključivo normativno prilagođavanje i eventualno jasnije definisanje pojedinih stvari vezano za nadzor, sankcije, i sl. – pojasnio je Emir Oković.

I današnje javne rasprave, bez obzira na važnost materije koju tretiraju, posebno kada je riječ o Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći, bile su jako slabo posjećene, a vodili su ih uposlenici kantonalnog Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.