• OBJAVLJENO: 28.04.2010.
Održana prezentacija Izvještaja o radu za 2009.godinu J.U. Služba za zapošljavanje BPK-a

izvjestaj_sluzba_zaposljavanje_b21280410.jpg

Direktorica J.U. Službe za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Nafija Hodo, sa saradnicima upriličila je 28.04.2010.godine u Velikoj sali Ministarstva za privredu prezentaciju Izvještaja o radu ove službe za 2009. godinu. Prezentaciji su, pored organizatora, prisustvovali i predstavnici Upravnog odbora Službe za zapošljavanje BPK-a.

Planirane aktivnosti i obaveze koje je Služba imala prema svojim korisnicima (nezaposlenim osobama i poslodavcima) u potpunosti su realizirane u skladu sa Programom rada Službe za 2009.godinu, Programom rada Federalnog zavoda kao i zakonskim obavezama, preporukama i ostalim dokumentima Vlade Federacije, resornog federalnog ministarstva kao i Vlade kantona i resornog kantonalnog ministarstva.

izvjestaj_sluzba_zaposljavanje_b280410.jpg

Ocjenjujući rad Službe za zapošljavanje, direktorica Nafija Hodo ovom prilikom je kazala da je uprkos činjenici što je 2009. bila teška godina koju je obilježila recesija i svjetska ekonomska kriza, stopa nezaposlenosti na području BPK-a Goražde smanjena za 3,5%.

Kroz aktivnu politiku zapošljavanja, Služba je u 2009. godini kroz programe finansiranja i sufinansiranja realizovala tri programa prema kojim su 98 lica sa evidencije nezaposlenih uspjeli da pronađu svoje zaposlenje.

Takođe, Služba je kontinuirano provodila grupno informisanje za nezaposlene osobe, kroz jednodnevne informacijske seminare, kroz koje je prošlo 90 lica sa evidencije nezaposlenih kao i dva motivacijska seminara, kojim je prisustvovalo 17 nezaposlenih osoba.

S ciljem profesionalne orjenatacije, Služba je u 2009.godini počela sa realizacijom „Okvirnog programa profesionalne orjentacije za završne razrede osnovnih i srednjih škola na području BPK-a Goražde“. Kroz realizaciju prvog dijela programa obuhvaćene tri osnovne i dvije srednje škole na području našeg kantona. Učenicima je kroz prezentaciju i promotivne letke predstavljeno profesionalno savjetovanje.

izvjestaj_sluzba_zaposljavanje_b_1280410.jpg

U okviru svojih redovnih aktivnosti, Služba za zapošljavanje BPK-a uspjela je obezbijediti sredstava za realizaciju svih svojih obaveza u 2009.godini kada je u pitanju materijalno-socijalna sigurnost nezaposlenih osoba, kao i ostvarivanje prava po osnovu Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica koje su u nadležnosti Službe. Takođe, u okviru svojih redovnih aktivnosti Služba je provela Ispitivanje tržišta rada za 2010.godinu u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje, koje se realizovalo tokom mjeseca novembra 2009.godine. Cilj ispitivanja tržišta rada jeste sticanje realnog uvida u postojeće stanje ponude i potražnje na tržištu rada, te usklađivanje obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada, a ispitivanje se provodilo pomoću ankete na uzorku od 41 poslodavca, koji zapošljavaju (10) i više radnika, a registrirani su na području BPK-a.
Za sve rezultate koje je Služba ostvarila u 2009.godini, kako je istaknula direktorica Hodo, u velikoj mjeri zaslužan je i Upravni odbor i Služba za zapošljavanje je imala veliku podršku u svom radu, kako predsjednika, tako i članova Upravnog odbora.

Kada je u pitanju organizacija i rad Službe u toku 2009.godine, Služba je očekivala od Vlade Federacije i resornog federalnog ministarstva prijedlog i usvajanje koncepta organizacije ovog sektora, a sve u skladu sa dokumentima koje je uradila i preporučila Evropska unija kroz Strategiju zapošljavanja 2009-2013 i Vertikalni pregled sektora rada i zapošljavanja.

U narednom periodu, Služba će u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje, kao i ostalim službama, nastojati organizirati novi način rada sa nezaposlenim osobama i poslodavcima, a taj način rada podrazumijeva neposredniji kontakt sa korisnicima kroz „šalter salu“.

JU Služba za zapošljavnje BPK Goražde – “Izvještaj o radu za 2009. godinu”

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.