• OBJAVLJENO: 05.05.2010.
Po završetku volonterskog rada u kantonalnim institucijama i organima uprave

Organizovan oproštajni prijem za volontere

prijem-volonteri-050510b.jpg

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Nazif Uruči i ministrica pravosuđa Radmila Janković organizovali su 05.05.2010.godine prijem za volontere sa višom i visokom stručnom spremom sa evidencije Službe za zapošljavanje, koji su uspješno završili jednogodišnji period volontiranja u kantonalnim organima uprave i javnim ustanovama na području Kantona.

prijem-volonteri-050510b1.jpg

Prema projektu kantonalnog Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose, u saradnji sa Službom za zapošljavanje BPK-a, te zahvaljujući finansijskoj potpori Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ovim mladim ljudima omogućeno da je steknu jednogodišnje iskustvo i preduslove da budu ravnopravni konkurenti za neki od poslova u ovim javnim institucijama.

prijem-volonteri-050510b2.jpg

prijem-volonteri-050510b3.jpg

Uz čestitke na uspješno završenom volontiranju, premijer Uruči i ministrica Janković iskoristili su ovu priliku da goraždanskim visokobrazovanim kadrovima požele mnogo uspjeha u pronalasku budućeg posla. Istaknuto je, takođe, da će Vlada BPK-a Goražde i u ovoj godini, uprkos recesiji i mjerama štednje, nastaviti sa realizacijom sličnog projekta, kako bi se što većem broju osoba sa visokom stručnom spremom bez iskustva pružila šansa za odrađivanje pripravničkog staža.

Jednogodišnji period sticanja radnog iskustva uspješno su završila 43 volontera.

prijem-volonteri-050510b4.jpg

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.