• OBJAVLJENO: 24.01.2013.
Press konferencija ministra za pravosuđe, pravu i radne odnose
Obezbjeđen pravni okvir za uspostavu Zavoda za besplatnu pravnu pomoć građanima
Admir Pozderović

Admir Pozderović

Na današnjoj press konferenciji, ministar za pravosuđe, upravu i radne odnose u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Admir Pozderović upoznao je javnost o odredbama nedavno usvojenog Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći.

Usvajanjem ovog zakona, Bosansko-podrinjski kanton Goražde, prema riječima ministra Pozderovića, doprinosi reformi pravosuđa u Bosni i Hercegovini, utvrđenoj kroz Srategiju pravosuđa u BiH i Akcionom planu za provedbu Srategije.  Istovremeno, ispunjen je zaključak strukturalnog dijaloga koji se vodi između Bosne i Hercegovine i Evropske unije u obalsti pravosuđa.

Pored ispunjavanja sektorskih reformskih obaveza na pomenutom nivou, stvoren je pravni okvir pružanja pomoći i pomaka u oblasti siromaškog prava i poboljšanja standarda građana u našem Kantonu.

Ovim zakonom omogućava se ostvarivanje besplatne pravne pomoći ugroženim socijalnim kategorijama i ranjivim skupinama građanam koja pored utvrđenog socijalnog statusa spadaju u kategoriju građana čiji je mjesečni prihod niži od 35% prosječne plaće u Federaciji BiH.

Na osnovu statusa, pravo na besplatnu pravnu pomoć ostvaruju:

a)      Dijete bez roditeljskog staranja;

b)      Lice kojem je oduzeta poslovna sposobnost i duševno oboljelo lice smješteno u zdravstvenu ustanovu;

c)      Žrtva nasilja u porodici ili nasilja na osnovu spola, za vrijeme dok je smještena u sigurnu kuću;

d)     Korisnik stalne novčane(socijalne) pomoći ostvarene prema kantonalnom propisu o socijalnoj zaštiti;

e)      Uživalac najniže penzije, pod uslovom da nema drugih članova porodičnog domaćinstva koji ostvaruju dodatna primanja.

Pravna pomoć podrazumijeva sve vrste pravnih radnji pred sudovima i organima uprave, što uključuje savjete, pisanje raznih podnesaka i zastupanje pred sudovima u svim postupcima.

Prava na opće informacije o pravima i obavezama i pomoć u pisanju podnesaka imaju i sva lica, svi građani BPK Goražde, bez obzira na ispunjavanje uslova propisanih ovim zakonom.

Građani Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ovu pravnu pomoć ostvarivaće kroz uspostavu Zavoda za besplatnu pravnu pomoć čije je osnivanje, nakon utvrđivanja pravnog okvira, započeto obezbjeđivanjem prostora i kontaktima sa međunarodnim organizacijama.

Po svemu sudeći, prostorije budućeg Zavoda opremiće UNDP, a nakon što se provede konkursna procedura za izbor direktora i prijem dva uposlena, Zavod bi trebao početi s radom polovinom maja ove godine, istaknuo je na današnjoj press konferenciji ministar za pravosuđe Admir Pozderović.

Press konferencija ministra za pravosuđe, upravu i radne odnose

Press konferencija ministra za pravosuđe, upravu i radne odnose

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.