• OBJAVLJENO: 07.01.2010.
Održan još jedan sastanak Ministarstva za finansije sa budžetskim korisnicima

Racionalno trošenje i dalje na snazi

sastanak-070610b.jpg

U organizaciji Ministarstva za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u sali Skupštine BPK-a 07.06.2010.godine održan je sastanak sa predstavnicima budžetskih korisnika, predstavnicima sindikalnih organizacija državnih službenika i namještenika, policije, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja BPK-a Goražde.

Tema današnjeg sastanka bila je analiza zaključka sa prethodnog sastanka vezana za usvajanje Zakona o plaćama i drugim naknadama u organima vlasti, Informacija o izvršenju budžeta BPK-a za period 01.01.-31.03.2010.godine te Informacija o zatvaranju razdoblja sa 31.05.2010.godine i stanju raspoloživih sredstava za juni mjesec 2010.godine.

sastanak-070610b2.jpg

Podaci o izvršenju Budžeta BPK-a Goražde za prva tri mjeseca ove godine, koje je ovom prilikom iznio ministar za finansije u Vladi BPK-a Muhidin Pleh, govore o ozbiljnoj situaciji kad je u pitanju finansiranje Budžeta kantona čija je likvidnost zbog nedostatka potpore sa viših nivoa vlasti itekako ugrožena. Tako su prihodi Kantona za period 01.01.-31.03.2010. godine iznosili 6.442.170 KM, što je 64 % u odnosu na planirana sredstva, dok su rashodi 7.360.000 KM. Ministar je podsjetio budžetske korisnike da je Vlada BPK-a odgodila izjašnjavanje o Odluci ovog ministarstva o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu BPK-a do završetka razgovora Vlade Federacije BiH sa MMF-om u vezi nastavka stend bay aranžmana za Bosnu i Hercegovinu, uz preporuku da se što racionalnije ponašaju u trošenju i stvaranju obaveza iz Budžeta. Budžetski korisnici su još jednom zamoljeni da redovno dostavljaju izvještaje o utrošku sredstava jer je to jedna od zakonskih obaveza, kao i da u saradnji sa Odjelom za računovodstvo ažuriraju bilanse stanja, radi konačnog završetka Elaborata o popisu imovine.

Nekih novih informacija kad je u pitanju donošenje Zakona o plaćama za ovaj sastanak nije bilo, pa je ministar Pleh zaključio da će Ministarstvo za finansije redovno održavati slične sastanke kako bi svi budžetski korisnici bili pravovremeno obavješteni, te kako bi se donijelo najbolje rješenje kada je u pitanju donošenje ovog veoma važnog zakona.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.