• OBJAVLJENO: 02.04.2013.
Održana 20. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Pokrenut postupak prodaje 10 potkrovnih stanova u Vitkovićima mladim, stambeno nezbrinutim osobama i deficitarnim kadrovima

Copy of IMG_0935

Nakon usvajanja Izvještaja Pregovaračkog tima, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je na početku sjednice nacrt Odluke o utvrđivanju javnog interesa za raspolaganje imovinom putem specijalne pogodbe u korist privrednog društva „Bekto Preciza“ d.o.o. Goražde, te zadužila Ministarstvo za privredu da sačini nacrt Ugovora koji bi sa ovom Odlukom,  u formi prijedloga bio upućen Skupštini u dalju proceduru. S ciljem proširenja svojih proizvodnih kapaciteta, privredno društvo „Bekto Precisa“ uputilo je Vladi ponudu za raspolaganje imovinom u okviru specijalne nagodbe za nekretnine na lokalitetu industrijske zone Vitkovići, uz prihvatanje općih i posebnih kriterija za raspolaganje imovinom, koji se odnose na upošljavanje novih 60 radnika i minimalna investiciona ulaganja u iznosu 1.250.000 KM.

Vlada je primila k znanju Informaciju o stanju šuma na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te dala saglasnost Ministarstvu za privredu za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača za redovno (ljetno) održavanje i radova na modernizaciji  regionalne ceste R-448 Potkozara-Goražde-Hrenovica za 2013.godinu.

Zeleno svjetlo Vlade dobio je i Program utroška sredstava iz budžeta Ministarstva za privredu pod nazivom «Program razvoja turizma u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2013.godinu“ , za čiju su realizaciju planirana sredstva u iznosu od 100.000 KM.

Vlada je na današnjoj sjednici dala saglasnost Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline da putem Kantonalnog stambenog fonda pokrene proceduru prodaje 10 slobodnih potkrovnih stambenih jednica u naselju Vitkovići. Prije usvajanja ove odluke, usvojeni su pravilnici o načinu dodjele i prodaje stanova u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za mlade, stambeno nezbrinute osobe i lica čija se stručna i radna zvanja nalaze na listi «deficitarnih zanimanja“.

Razmatrani su i usvojeni izvještaji Ministarstva za finansije o izvršenju budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i o utrošku tekuće budžetske rezerve za period januar-decembar 2012.godine.

Vlada je primila k znanju i Informaciju o ostvarenju prihoda BPK-a Goražde za period januar-mart 2013.godine. Kako se navodi u ovoj informaciji,  ukupni prihodi za prva tri mjeseca ove godine ostvareni su iznosu od 6.429.187 KM, što u odnosu na planirane prihode predstavlja izvršenje od svega 64% i manji su za 5 % u odnosu na isti period prethodne godine. Porezni prihodi manji su za 24 % , a neporezni prihodi za 18 % u odnosu na Plan budžeta. Obzirom na ove okolnosti, Ministarstvo za finansije pripremilo je prijedlog dokumenta „Mjere i aktivnosti za unaprjeđenje rada u cilju stabiliziranja Budžeta BPK Goražde“, koji je u vidu informacije razmatran na današnjoj sjednici, uz  zaključak da se ovaj materijal doradi prije konačnog usvajanja.

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  dobila je saglasnost za nabavku policijskih uniformi, a premijer Bosansko-podrinjskog kantona za potpisivanje ugovora o dodjeli finansijskih sredstava sportskim klubovima za 2013.godinu.

Usvojena je i Odluka o utvrđivanju visine dječijeg dohotka za 2013.godinu.

Na današnjoj sjednici, Vlada je imenovala predsjednike i članove Upravnog i Nadzornog odbora JU «Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde» te Upravnog odbora JU «Dom za stara i iznemogla lica» Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.