• OBJAVLJENO: 10.12.2010.
Ministarstvo za boračka pitanja uključilo se u akciju pomoći stanovništvu pogođenom poplavama, sa posebnim akcentom na pripadnike boračke populacije

Prioritetna pomoć u sanaciji oštećenih stambenih objekata

min_bor_pitanja101210b_1.JPG

Nakon što je zajedno sa mobilnim timovima članova Vlade BPK-a i uposlenika u kantonalnim organima uprave, do kasno u noć 03.12.2010.godine obišao najugroženija poplavljena područja Goražda, učestvujući u podjeli urgentne pomoći, ministar za boračka pitanja Dževad Adžem organizovao je u ponedjeljak, 06.12.2010.godine sastanak predstavnika Ministarstva za boračka pitanja sa predsjednicima udruženja boračkih populacija BPK Goražde.

Tema ovog sastanka bila je sagledavanje stanja i pružanje urgentne pomoći pripadnicima boračkih populacija ugroženih posljednjom poplavom nastalom izljevanjem rijeke Drine.

min_bor_pitanja101210b_2.JPG Ministar je upoznao prisutne sa stanjem u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, konstatajući da je ovom elementarnom nepogodom ugrožen i dio pripadnika boračke populacije.
Teško stanje pojedinih svojih članova potvrdili su i prisutni predstavnici udruženja boračkih populacija, tražeći da Ministarstvo za boračka pitanja iznađe mogućnosti za pružanje urgentne pomoći u sanaciji njihovih domova.

Budući da u budžetu Ministarstva za boračka pitanja nema dovoljno planiranih sredstava za ovo namjenu, prisutni predstavnici boračkih udruženja jednoglasno su se složili da se neophodna sredstva za ove namjene preusmjere sa koda za podršku projekata samozapošljavanja i zapošljavanja pripadnika boračkih populacija, obzirom da se ona ne mogu realizirati do kraja budžetske godine.

U nastavku rada, planirani su aktivnosti neophodne za sagledavanje stanja na terenu i data konkretna zaduženja u organizovanju obilaska ugroženih pripadnika boračkih populacija.

Narednog dana, 07.12.2010.godine, ministar za boračka pitanja Dževad Adžem skupa sa predsjednicima boračkih udruženja izvršio je obilazak svih ugroženih lokaliteta u priobalju rijeke Drine, te konstatovao da su plavnim valom u općini Foča-Ustikolina oštećeni stambeni objekti 3 pripadnika boračke populacije. U Goraždu, na lokalitetu Sadbe, oštećen je stambeni objekat 1 (jednog) demobilisanog borca, na lokalitetu Pobarnika 8 pripadnika boračke populacije, dok su na području Luke i Hubjera plavnim valom oštećeni stambeni objekti 7 pripadnika boračke populacije.

Na press konferenciji, organizovanoj danas, 10.12.2010.godine, ministar Adžem prezentirao je novinarima dosadašnje aktivnosti Ministarstva za boračka pitanja na pomoći stanovništvu pogođenom poplavama, kao i planove za naredni period.

„Sagledavanjem stanja otprilike smo dijagnosticirali najugroženije populacije, odnosno pojedince koji su najviše pretrpili štetu izazvanu poplavama. Komisija sastavljena od građevinaca, ekonomista i drugih, danas će, na temelju našeg izviđanja na terenu, obići građevine i izvršiti predračun radova, a Ministarstvo će vrlo brzo djelovati na način da će Vlada odobriti sredstva, a shodno tim odobrenim sredstvima, mi ćemo ponovo angažovati privredne subjekte koji se bave građevinskom operativom i pokušati da te najugroženije objekte dovedemo u stanje da su ponovo operativni, da omogućavaju normalan život i rad porodica koje su ugrožene poplavama. – kazao je, između ostalog, ministar za boračka pitanja Dževad Adžem. On je tom prilikom kazao kako su tri stambena objekta pripadnika boračke populacije u potpunosti uništena i da Ministarstvo nema dovoljno sredstava da uđe u tu investiciju. Budući da je u fazi izrada Nacrta budžeta za 2011. godinu, Ministarstvo će, naglasio je on, planirati sredstva u Budžetu za 2011.godinu i pokušati da u prvim mjesecima proljeća krene u sanaciju tih objekata, ukoliko oni ne budu riješeni na jedan drugi način, možda iz sredstava donacija od susjednih gradova, općina, kantona itd.

„Mi nećemo ući ni u jedan postupak sanacije objekata dok naše spiskove ne uporedimo sa Kantonalnim i Općinskim štabom civilne zaštite, konkretno, u razgovoru sa predsjednicima udruženja, mjesnih zajednica zahvaćenih ovim plavnim valom, jednostavno, da bi izbjegli mogućnost da u nekim slučajevima reagujemo na način da pomoć dođe tamo gdje ne bi trebala, i onda to otvara jedan sistem domina u kojem građani postaju nezadovoljni. Veliki broj građana pretrpio je značajnu štetu i mislim da je najvažnija stvar uraditi ispravno, napraviti adekvatne spiskove i pomoć usmjeriti tamo gdje je najpotrebnija. Sve ove aktivnosti su u koordinaciji sa načelnicima općina i predsjednicima mjesnih zajednica „- riječi su ministra za boračka pitanja Dževada Adžema.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.