• OBJAVLJENO: 14.12.2010.
Jedinica za implementaciju Projekta Svjetske banke za zemljišno-knjižnu administraciju

Sistematsko ažuriranje i registracija nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine kao osnova za daljni ekonomski razvoj

reg_zemljista_141210b.jpg

Nadležne institucije u sektoru zemljišne administracije Federacije BiH ulažu sve napore kako bi se obezbijedili ažurni i usaglašeni podaci o nekretninama, osigurala pouzdana i efikasna registracija vlasništva i drugih stvarnih prava na nekretninama.

Prepoznavši potrebu za aktivnijim pristupom i značajnijim sređivanjem stanja u sektoru zemljišne administracije u Federaciji Bosne i Hercegovine se kroz Projekat registracije zemljišta pristupilo implementaciji aktivnosti na Sistematskom ažuriranju katastra i registraciji nekretnina u zemljišnoj knjizi. Ovaj vrlo zahtjevan, kompleksan i značajan projekat se trenutno provodi na području općina Gradačac, Čapljina, Travnik i Ljubuški.

Cilj Projekta sistematskog ažuriranja katastra i registracije nekretnina je
„dobiti usaglašeno stanje katastra i zemljišne knjige koja odgovara stvarnom stanju na terenu“. Kroz ovaj Projekat će se testirati predložena metodologija ažuriranja katastra nekretnina odnosno katastra zemljišta kao prvi korak u procesu ažuriranja i obnove zemljišnih knjiga. Kroz provođenje definisanih aktivnosti istražit će se najkraći put za postizanje ovog cilja, a evidentirat će se i sve eventualne zapreke na tom putu. Sistematskim ažuriranjem katastra se stvaraju uvjeti za unapređivanje prostornog uređenja, građenja i razvoja temeljne državne, regionalne i lokalne infrastrukture.

Radovi na Sistematskom ažuriranju katastra za katastarsku općinu Čapljina i za katastarske općine Gradačac I i Gradačac II su potpisani u januaru 2010. godine, a završetak radova je uslijedio u oktobru 2010. godine. Provedbom ovih aktivnosti osiguralo se ažuriranje svih nastalih promjena na terenu, aktuelnog stanja kao i priprema i usaglašavanje podataka za obnovu zemljišne knjige. Aktivnosti na sistematskom ažuriranju katastra na području općina Ljubuški i Travnik otpočele su početkom septembra 2010. godine i trajaće ukupno sedam mjeseci, nakon čega će se pristupiti obnovi zemljišne knjige za ove katastarske općine.

Ažurirani katastarski podaci će biti preuzeti u zemljišnoknjižne urede u Čapljini, Gradačcu, Ljubuškom i Travniku u svrhu sistematske registracije svih nekretnina u navedenim katastarskim općinama i utvrđivanje vlasništva na tim nekretninama. Kako bi se osigurala efikasna i blagovremena provedba aktivnosti u zemljišnoknjižnim uredima određen broj diplomiranih pravnika i zemljišnoknjižnih referenata prolazi obuku i edukaciju kao pripremu za aktivnosti na sistematičnom preuzimanju novog premjera i obnovi zemljišne knjige.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.