• OBJAVLJENO: 22.12.2010.
Ministarstvo za privredu

Rezimirane aktivnosti Ministarstva u 2010. godini

rezime_ministarstvo_finansija_b_2.JPG

U organizaciji Ministarstva za privredu 22.12.2010. godine održana je press konferencija na kojoj su prezentirane aktivnosti Ministarstva u 2010. godini. Press konferenciju otvorio je resorni ministar Mustafa Kurtović, a konferenciji su, pored stručnih saradnika u Ministarstvu i predstavnika medija, prisustvovali i načelnik Općine Foča-Ustikolina sa saradnicima, te predstavnici Obrtničke komore BPK-a Goražde i udruženja sa kojima ministarstvo sarađuje.

rezime_ministarstvo_finansija_b_1.JPG

Prema riječima ministra Kurtovića, Ministarstvo za privredu je u 2010. godini u najvećoj mjeri ispunilo postavljene zadatke i ciljeve, naročito u oblasti poljoprivrede, na koju ovo ministarstvo polaže puno pažnje.

Od svih zakonskih akata donesenih u ovoj godini, kao najvažniji, izdvojeni su Zakon o podsticajima u poljoprivrednoj proizvodnji, te Zakon o vodama BPK-a Goražde koji će u znatnoj mjeri utjecati na buduće razvojne perspektive ovog kantona.

Naglašavajući značaj organizacija i institucija koje su, kroz razne projekte, doprinjele uspješnom poslovanju Ministarstva u ovoj godini, ministar je, ovom prilikom, izrazio zahvalnost nevladinim organizacijama CARITAS, UNHCR, UNDP, TICA, World Vision, Hilfswerk, pojedinim ambasadama u BiH, agenciji OdRaz, te ministarstvima Vlade F BiH, koja su izdvojila značajna sredstva za pomoć razvoju privrede BPK-a Goražde.

– Posebnu zahvalnost uputio bih goraždanskim privrednicima, koji su i u ovim teškim vremenima recesije uspjevali da prate savremene, evropske i svjetske trendove i da bilježe izuzetno dobre rezultate. To se, prije svega, odnosi na kompanije Bekto-Precisa, Emka-Bosnia, Unis-Ginex, Pobjedu-Rudet, Pobjedu-Sport, Tvornicu alata, koja je shvatila potrebu angažmana sa firmom Bekto-precisa oko poslova sa Elektroprivredom Engleske, Prevent Safety i Prevent Goražde , firme koje su krenule sa 29 radnika, a danas imaju 159 radnika, kompaniju Sabix, koja bez obzira na teškoće koje imamo u drvnoj industriji postiže dobre rezultate, a još uvijek je aktivna i dobro radi firma „Zlatna nit“, koja upošljava 150 radnica, od Foče do Kopača. Novi projekti koje radi Bekto-precisa sa firmom iz Njemačke i još nekim kompanijama, daju za pravo da ćemo mi u narednim godinama imati još više rezultata. Sve su to pokazatelji, koji garantuju da goraždanska privreda ima budućnost.

rezime_ministarstvo_finansija_b_3.JPG

rezime_ministarstvo_finansija_b_4.JPG

Također, i u drugim sektorima, mislim, da su napravljeni pozitivni pomaci. Postigli smo uspješnu saradnju sa Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta i Federalnim ministarstvom turizma i okoliša; pomakli smo crnu tačku i u Ministarstvu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, a nažalost Ministarstvo za industriju i energetiku još uvijek je crna tačka, kad je riječ o podsticajima koji se daju Ministarstvu za privredu BPK sa nivoa Federacije.

Vjerujem da će i u narednoj godini, nova Vlada i Skupština Kantona znati postaviti ekonomsku politiku u federalnim i državnim ministarstvima, agencijama, međunarodnim organizacijama, gdje posebno ističem angažman UNDP-a , USAID-a, SIDE, UNHCR-a HILWSVERK-a , HELP-a, CARITAS –a, a od nove godine treba da se uključi i IFAD, i vjerujem da ćemo uspostaviti jedan sistem razvoja. Uz projekat navodnjavanja koji je u poodmakloj fazi, na 170 hektara aktivne površine u priobalju rijeke Drine, vjerujem da ćemo nastaviti uspješne trendove razvoja i podsticaja, prije svega, poljoprivrednim proizvođačima koji su ovom periodu bili dosta zadovoljni sa podsticajnim mjerama koje smo im obezbjeđivali iz budžeta Kantona preko ovog Ministarstva. – kazao je ministar Kurtović, koji se između ostalog osvrnuo i na aktivnosti ovog Ministarstva u pomoći poljoprivrednim proizvođačima i firmama sa područja Kantona u sanaciji šteta uzrokovane nedavnim poplavama. On je kazao kako je Vlada na današnjoj sjednici donijela Odluku oko poticajnih mjera za nabavku folije i konstrukcije za plasteničku proizvodnju u iznosu od 60.000KM, te da je Vlada BPK-a Goražde usvojila rebalans budžeta BPK-a Goražde za 2010. godinu kojim su, između ostalog, planirana sredstva u iznosu od 400.000,00 KM kao pomoć privrednicima u prevazilaženju šteta uzrokovanih poplavama koje su početkom decembra zahvatile područje cijelog kantona.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.