• OBJAVLJENO: 28.12.2010.
Ministarstvo za boračka pitanja

Pomoć pripadnicima boračke populacije čija je imovina oštećena u poplavama

poplava281210_b_1.JPG

Nakon izvršene procjene šteta, te donošenja odluke o odobravanju novčanih sredstava na ime jednokratnih pomoći pripadnicima boračke populacije u sanaciji šteta uzrokovanih poplavama, 28.12.2010. godine, u zgradi Vlade BPK-a Goražde, potpisani su pojedinačni ugovori sa korisnicima odobrenih sredstava.

poplava281210_b_1.JPG

poplava281210_b_2.JPG

Naime, Vlada BPK-a Goražde odobrila je, na zahtjev Ministarstva za boračka pitanja, novčana sredstva u ukupnom iznosu od 64.647,00 KM, koja će biti dodijeljena 21 korisniku, a prijedlog korisnika dostavila su udruženja boračkih populacija na zahtjev Ministarstva za boračka pitanja, čija je komisija, uvidom na licu mjesta, izvršila procjenu nastalih šteta.

poplava281210_b_3.JPG

poplava281210_b_4.JPG

Obzirom da resorno Ministarstvo u svom budžetu za ovu godinu nije imalo raspoloživih sredstva za ove namjene, sredstva su obezbijeđena preraspodjelom sa drugih ekonomskih kodova, a ona se, po pojedinom korisniku pomoći, kreću u rasponu od 1.045,00 KM do 15.000,00 KM.

poplava281210_b_5.JPG

poplava281210_b_6.JPG

poplava281210_b_7.JPG

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.