• OBJAVLJENO: 30.05.2013.
Održana 30.redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Zatraženo da se iz parlamentarne procedure povuče nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH

Copy of IMG_2356

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 30.redovnoj sjednici utvrdila je prijedlog Zakona o neprofitno-socijalnom stanovanju i uputila ka Skupštini na usvajanje.

Treba istaći da je ovo prvi zakon iz oblasti neprofitno-socijalnog stanovanja u cijeloj Federaciji BiH, budući da do sada nije bila uređena zakonska regulativa iz ove oblasti na federalnom nivou, niti je ijedan kanton usvojio ovaj zakon.

Prijedlog Zakona o neprofitno-socijalnom stanovanju kantonalno Ministarstvo za urbanizam pripremilo je u saradnji sa predstavnicima međunarodne organizacije CRS koja je kroz Program „Socijalno stanovanje u BiH“ rekonstruisala 20 potkrovnih stanova u Vitkovićima, za koje se Vlada BPK Goražde opredijelila da ih stavi u funkciju neprofitno-socijalnog stanovanja.

Neprofitno-socijalno stanovanje je stanovanje odgovarajućeg standarda koje se, uz podršku kantonalnih i općinskih organa uprave, obezbjeđuje domaćinstvima koja iz socijalnih, ekonomskih i drugih razloga ne mogu da obezbijede stan po tržišnim uslovima.

Copy of IMG_2365

Nakon razmatranja reagovanja kantonalnog Ministarstva za finansije o nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, Vlada je zatražila da se pomenuti nacrt zakona povuče iz parlamentarne procedure, te je ovaj akt sa svom pratećom dokumentacijom uputila poslanicima u Skupštini BPK Goražde, klubovima političkih partija, kao i svim relavantnim subjektima koji mogu direktno ili indirektno uticati na donošenje ovog zakona.

Riječ je o takvim izmjenama kojima se prilikom raspodjele prihoda umanjuje ukupan iznos sredstava namijenjenih kantonima. – Ovo je neprihvatljivo zbog značajnog smanjenja prihoda u zadnjih nekoliko godina, odnosno zbog izražene finansijske krize te bi dodatno otežalo situaciju u svim kantonima. U tešku situaciju posebno bi došli oni manji i nerazvijeni kantoni, a posebno Bosansko-podrinjski kanton Goražde. Na to koliko je u nepovoljnijoj situaciji Bosansko-podrinjski kanton u odnosu na ostale ukazuje i činjenica da je Bosansko-podrinjski kanton jedini kanton koji nema mogućnosti za dodatno zaduživanje, a infrastruktura na njegovom području nedovoljno je izgrađena da zadovolji osnovne potrebe stanovništva i privrednih subjekata, – istaknuto je između ostalog u obrazloženju ovog zaključka.

Vlada je na današnjoj sjednici razmatrala i Informaciju kantonalnog Ministarstva za socijalnu politiku o stanju u oblasti izbjeglih, raseljenih lica i povratnika na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i susjednih općina u Republici Srpskoj, te donijela Odluku o upisu učenika u pripremni i prvi razred Osnovne muzičke škole «Avdo Smailović» Goražde za školsku 2013/2014.godinu.

Copy of IMG_2366

Usvojene su takođe i odluke o isplati sredstava za podsticaj u poljoprivredi-podsticaj za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka za prva četiri mjeseca ove godine, te data saglasnost ministru za privredu da potpiše ugovore o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Foča-Ustikolina.

Vlada je usvojila i Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za april, kao i Izvještaj o radu policijskog komesara za prva tri mjeseca ove godine.

Vlada je odobrila, takođe, sredstva za pomoć u rješavanju socijalnog statusa RVI za mjesec april 2013.godine, sredstva Savezu dobitnika najviših ratnih priznanja “Zlatni ljiljan” BPK za rješavanje stambenih pitanja članova ovog udruženja,  te redovna sredstva  JU «Dom za stara i iznemogla lica» Goražde za realizaciju redovnih aktivnosti.

Usvojeni su i izvještaji o radu šest udruženja koja okupljaju boračku populaciju na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Godišnji operativni i finansijski izvještaj JU Zavod za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2012. godinu, te Plan rada i Finansijski plan ove ustanove za 2013.godinu.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj sjednici dala je saglasnost da se krene u realizaciju projekta kojim će se omogućiti besplatan pristup internetu na području BPK Goražde. Ministarstvo za privredu će u dogovoru sa BH Telecom-om odrediti lokacije na kojima će ova usluga biti dostupna korisnicima.

Time će se, vrlo brzo, posjetiocima grada Goražda i još nekih dijelova kantona omogućiti beplatno korišćenje interneta.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.