• OBJAVLJENO: 14.06.2013.
Saopćenje za javnost Ministarstva za unutrašnje poslove Federacije BiH
Od 17.juna građanima Federacije BiH biće dostupni identifikacioni dokumenti bez roka važenja

Izvod iz maticne knjige rodjenih

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova želi obavijestiti javnost da će od ponedjeljka 17. 6. 2013. godine građanima Federacije Bosne i Hercegovine u svim općinama i gradu Mostaru  biti dostupni izvodi iz matičnih knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih, kao i uvjerenja o državljanstvu bez roka važenja.

U periodu od 10. do 14. 6. 2013. godine, svim općinama u Federaciji Bosne i Hercegovine i gradu Mostaru će biti isporučene, s njihove strane trebovane količine obrazaca, nakon čega je u nadležnosti općina i grada da izvode iz matičnih knjiga i uvjerenja o državljanstvu građanima izdaju isključivo na tim obrascima. Od 17. 6. 2013. godine izvodi iz matičnih knjiga ili uvjerenja izdata na bilo kojem drugačijem obrascu neće moći biti prihvaćeni u pravnom prometu Federacije BiH.

Na svim obrascima je eksplicitno navedeno da isti nemaju rok važenja, ali i konstatacija da odgovornost za upotrebu izvoda snosi lice koje taj izvod stavlja u pravni promet.

Obaveza da Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova obezbijedi izradu i distribuciju obrazaca je proistekla iz zahtjeva općina, iskazanog tokom procesa usvajanja zakona, s ciljem da se osigura njihova istovjetnost za područje čitave Federacije BiH, kako u pogledu izgleda i sadržaja tako i tehničke zašite od falsifikovanja i drugih vrsta zloupotreba.

U saradnji sa JP NIO „Službeni list BiH“, provedena je i koncem 2012. godine uspješno okončana procedura javne nabavke ukupno 2.880  matičnih knjiga i 2.040.000 obrazaca izvoda iz matičnih knjiga i uvjerenja, za potrebe općina i grada u 2013. godini. Posao je dobila kompanija „Grafotisak“ iz Gruda, koja je odgovorila svim zahtjevima, čime je dobijen proizvod koji zadovoljava najviše evropske standarde u ovoj oblasti.

Izvodi iz matičnih knjiga i uvjerenja o državljanstvu su, shodno odredbama Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, građanima dostupni na tri ravnopravna jezika i dva ravnopravna pisma u Federaciji Bosne i Hercegovine, i apsolutna je obaveza općina i grada da poštuju zahtjeve građana u kontekstu izbora jezika odnosno pisma na kojem žele da im izvod ili uvjerenje bude izdato.

Obrasci na kojima će se izdavati izvodi iz matičnih knjiga i uvjerenja o državljanstvu su višestruko zaštićeni od mogućnosti bilo kakvih neovlaštenih intervencija u sadržaj istih, kako hemijskim i drugim specifičnostima samog papira i pozicioniranim hologramom, tako i posebnom tehnikom štampe samih obrazaca.

Nakon što je jedanaest mjeseci prije zakonom određenog roka za implementaciju Zakona o matičnim knjigama realizovan zadatak izrade i stavljanja u pravni promet novih izvoda iz matičnih knjiga i uvjerenja o državljanstvu bez roka važenja, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlja aktivnosti na uspostavljanju matičnog registra, elektronske baze podataka u kojoj će se nalaziti podaci iz svih matičnih knjiga koje se vode u Federaciji Bosne i Hercegovine, čijim uspostavljanjem će se građanima Federacije BiH omogućiti da svoje izvode mogu podići u bilo kojem općinskom matičnom uredu, bez obzira na mjesto boravka. Uspostava matičnog registra treba biti završena do maja 2014. godine.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.