• OBJAVLJENO: 14.06.2013.
Održana 32. redovna sjednica Vlade BPK Goražde
Odobren Projekt kantonalnog bežičnog pristupa internetu na javnim lokacijama

Copy of IMG_2809

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je odobrila isplatu redovne mjesečne tranše za maj Radio-televiziji BPK Goražde, a ujedno su donesene i odluke o prihvatanju finansiranja dva projekta ovog javnog preduzeća.

Vlada je razmatrala i Informaciju resornog Ministarstva o stanju sporta na području BPK Goražde za period novembar 2011- juni 2013. godine sa kojom će biti upoznata i Skupština BPK Goražde.

Nastavljajući praksu pružanja podrške učešću predstavnika BPK Goražde na sportskim i kulturnim manifestacijama, Vlada je danas donijela i odluku o odobravanju novčanih sredstava za učešće sportista sa područja našeg kantona na 50. jubilarnim MOSI igrama koje će se održati u Prijepolju u periodu od 3-7. jula ove godine.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je odobrila sredstva za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija i rad boračkih udruženja, kao i sredstva za pomoć u rješavanju socijalnog statusa RVI  za maj ove godine.

Vlada je, takođe, prihvatila i Projekt kantonalnog bežičnog pristupa internetu na javnim lokacijama, čiji je predlagač Ministarstvo za privredu. Realizacijom ovog projekta biće omogućen besplatan pristup internetu u svim većim naseljenim mjestima na području Bosansko-podrinjskog kantona koji bi bio dostupan na javnim mjestima, turističkim lokacijama, magistralnim i regionalnim cestama te drugim javnim infrastrukturnim objektima.

Ministarstvu za privredu Vlada je dala i saglasnost za izradu Studije hidroenergetskog iskorištenja rijeke Koline.

Nakon donošenja Uputstva o načinu ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu, Vlada je utvrdila i prijedlog Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije poslovanja JZU Kantonalna bolnica Goražde, koja je upućena Skupštini BPK na razmatranje.

Vlada je utvrdila i prijedloge tri zakona koji su upućeni u dalju skupštinsku proceduru. Radi se o Zakonu o komunalnim djelatnostima, Zakonu o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave, te Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i odgoju.

Na kraju današnje sjednice, Vlada je izvršila analizu realizacije programa rada Vlade i Skupštine BPK Goražde za prvo polugodište ove godine, te razmatrala odgovore na poslanička pitanja i inicijative.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.