• OBJAVLJENO: 01.08.2013.
Press konferencija Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline
Predstavljena dva nova zakona iz nadležnosti resornog Ministarstva

Copy of IMG_3508

Na svojoj zadnjoj sjednici Skupština Bosansko-podrinjskog kantona usvojila je dva značajna zakona iz nadležnosti Mininistarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline. Radi se o Zakonu o komunalnim djelatnostima i Zakonu o neprofitno-socijalnom stanovanju o kojima je danas govorio Ahmed Šunja, direktor Kantonalnog stambenog fonda, ujedno i osoba ovlaštena za obavljanje poslova iz nadležnosti resornog ministra.

Novim kantonalnim Zakonom o komunalnim djelatnostima jasno je precizirana podjela komunalne djelatnosti, načela obavljanja i obavljanje komunalnih djelatnosti, uslovi koje moraju ispunjavati pružaoci usluga iz ove oblasti, odnosi u komunalnim djelatnostima, finansiranje komunalne djelatnosti, komunalni red, nadzor nad provođenjem komunalnog reda te kaznene odredbe.

Važno je istaći i da su ovim zakonom uvedene i određene novine u odnosu na Zakon o komunalnim djelatnostima iz 1990. godine koji je bio na snazi do donošenja novog kantonalnog zakona. Ovdje se prvenstveno radi o podjeli komunalne djelatnosti na individualnu, odnosno zajedničku komunalnu potrošnju, uvođenju komunalne naknade, te preciziranju nadležnosti i odgovornosti Kantona i općina u ovoj oblasti.

Kako ističe ovlašteni predstavnik resornog Ministarstva, donošenjem ovog zakona stvorene su i pretpostavke za donošenje provedbenih akata po ovom zakonu na lokalnom nivou čime će biti omogućena i njegova praktična primjena. Istaknuto je i da će o vrijednosti boda komunalne naknade odlučivati općinska vijeća.

Po prvi put kroz ovaj zakon precizirano je takođe da će održavanje i uređenje grobalja i spomen obilježja na prostoru BPK Goražde biti u nadležnosti javnih komunalnih preduzeća.

Copy of IMG_3516

Donošenjem Zakona o neprofitno-socijalnom stanovanju, Bosansko-podrinjski kanton Goražde postao je prvi kanton u FBiH koji je zakonski uredio ovu oblast.

Poznato je da je kroz CRS-ov projekat socijalnog stanovanja u BiH izvršena rekonstrukcija 20 potkrovnih stanova u Vitkovićima koje je Vlada BPK Goražde stavila u funkciju neprofitno-socijalnog stanovanja.

Uzimajući u obzir da ovakav vid stanovanja nije bio pravno uređen, BPK Goražde je putem svojih resornih ministarstava i u saradnji sa CRS-om, Zeničko-dobojskim kantonom i Općinom Mostar učestvovao u pripremi nacrta ovog zakona kojeg je Skupština BPK Goražde nakon provedenih zakonskih procedura i usvojila.

Zakonom o neprofitno-socijalnom stanovanju definisani su opći i posebni kriteriji za korištenje ove vrste stanovanja, izvori i način obezbjeđenja i korištenja sredstava za neprofitno-socijalno stanovanje te ostali bitni aspekti iz ove oblasti.

Copy of IMG_3510

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.