• OBJAVLJENO: 02.08.2013.
Press konferencija u organizaciji Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK Goražde
Predstavljen Zakon o ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave

Copy of IMG_3517

Na prijedlog Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Skupština je na posljednoj redovnoj sjednici usvojila Zakon o ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave. Ovaj zakon u konačnici bi trebao donijeti  neke novine u poboljšanju nadležnosti nekih ministarstava što će se kako je istaknuto na današnjoj press konferenciji koju je upriličilo Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose odraziti na kvalitet života naših građana.

Ovom Ministarstvu pored dosadašnje nadležnosti dodat je segment politike rada i zapošljavanja.  Prema riječima ministra Admira Pozderovića,  obzirom da je to jedan od krucijalnih problema kako na nivou države Bosne i Hercegovine tako i na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona, Ministarstvo će biti u obavezi da provodi mjere aktivne politike zapošljavanja. Takođe, oblast ljudskih prava pripala je ovom ministarstvu.

„ Smatramo da ljudska prava na području našeg kantona nisu ugrožena u tolikoj mjeri, ali ipak je dobro da postoji resorno ministarstvo nadležno sa svojim ljudskim potencijalima koje će analizirati i pratiti stanje i predlagati određene mjere za njihovo poboljšanje“-riječi su ministra za pravosuđe, upravu i radne odnose Admira Pozderovića.

Novine se odnose i na druga ministarstva. Ministarstvo za socijalnu, politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice ima zadatak da napravi određenu bazu podataka naše dijaspore, prvenstveno misleći na raseljena lica sa prostora BPK Goražde, dok je Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport pripala i briga o mladima.

„Zapravo, suština donošenja ovog zakona jeste da se uokviri sistem. U nekim slučajevima postoje određeni zakonski problemi, obzirom da su određene kantonalne uprave formirane posebnim zakonima sa federalnog nivoa. U velikom dijelu, donošenjem ovog propisa će se reducirati uprava, pojačati nadležnosti  a ujedno biti i popunjeni svi segmenti koji do sada nisu bili“-ističe ministar Pozderović.

U prethodnim izmjenama i dopunama ovog zakona formirana je i  jedna nova kantonalna uprava – Zavod za besplatnu pravnu pomoć.

„Ovom prilikom želim da  informišem naše građane da je Ministarstvo još prije nekoliko mjeseci završilo sve svoje obaveze kada je u pitanju uspostava Zavoda, s tim što UNDP kasni sa nabavkom potrebne opreme. Prema mojim zadnjim raspoloživim informacijama tenderska procedura je završena, oprema nabavljena i trebala bi da tokom mjeseca avgusta bude instalirana u Zavod te se nadamo da će on u što skorije vrijeme i proraditi“-kazao je ministar za pravosuđe, upravu i radne odnose Admir Pozderović.

Copy of IMG_3520

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.