• OBJAVLJENO: 09.09.2013.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas održala 43. redovnu sjednicu
Stvoreni uslovi za zdravstveno osiguranje lica koja to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu

IMG_3928

Na početku današnje 43.redovne sjednice Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde donijela je odluku o isplati sredstava na ime podsticaja za držanje matičnog stada krava za 2013. godinu te podsticaja za organizaciju sajmova koji se održavaju na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Ministarstvu za privredu Vlada je dala saglasnost na plan utroška sredstava po Programu ruralnog razvoja za 2013. godinu za čiju realizaciju su planirana sredstva u iznosu od 100.000 KM. Cilj Programa ruralnog razvoja za ovu godinu jeste da se omogući investiranje u poljoprivredna gazdinstva i zapošljavanje mladih u poljoprivredi, kao i u poboljšanje ruralne infrastrukture, s posebnim akcentom na infrastrukturu u visinskim područjima u kojima su teži uslovi za bavljenje poljoprivredom.

Vlada je donijela i odluku o raspisivanju Javnog konkursa za postavljenje direktora Zavoda za besplatnu pravnu pomoć BPK Goražde.

IMG_3930

U oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada je donijela odluke o davanju saglasnosti na nekoliko pravilnika JU Dom za stara i iznemogla lica koji se odnose na funkcionisanje i poslovanje ove javne ustanove.

Ministarstvu za socijalnu politiku Vlada je danas dala saglasnost na Projekat obezbjeđivanja autobuskog prijevoza učenika povratnika u školskoj za prvo polugodište 2013/2014. godine. Radi se o učenicima koji se školuju u Goraždu a čija se mjesta povratka nalaze na potezu prema Potkozari, Miljenu, Međurječju te opštinama Novo Goražde i Čajniče. Prema podacima resornog ministarstva usluge prijevoza u ovoj školskoj godini trebalo bi koristiti  desetak učenika.

Odlukom Vlade, OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ u Vitkovićima određena je za redovnu školu na području BPK Goražde za osnovno obrazovanje odraslih.

U oblasti Ministarstva unutrašnjih poslova Vlada je usvojila Izvještaj o radu ministarstva za juli 2013. godine.

Do kraja sjednice, Vlada je dala saglasnost premijeru BPK Goražde Emiru Fraštu za potpisivanje sporazuma sa kantonalnim Zavodom zdravstvenog osiguranja o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica koja to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu za 2013. godinu. Prema trenutnim podacima, na području BPK Goražde devedesetak je lica koja u ovoj godini nemaju zdravstveno osiguranje ni po kojem osnovu.

IMG_3933

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.