• OBJAVLJENO: 09.09.2013.
Održana sjednica Komisije za rad, zdravstvenu i socijalnu zaštitu Skupštine BPK Goražde

IMG_3938

Komisija za rad, zdravstvenu i socijalnu zaštitu Skupštine BPK Goražde održala je danas svoju redovnu sjednicu.

U okviru svoje nadležnosti, Komisija je razmatrala i prema Skupštini uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom BPK Goražde te prijedloge odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije poslovanja JZU Kantonalna bolnica Goražde i JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde.

Komisija za zdravstvenu i socijalnu zaštitu upoznata je i sa Informacijom o zdravstvenom stanju stanovništva na području BPK Goražde u 2012. godini sa kojom će na narednoj sjednici biti upoznata i Skupština BPK Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.