• OBJAVLJENO: 27.09.2013.
Predstavnici Vlade BPK Goražde razgovarali sa federalnim premijerom i ministrima u Vladi Federacije BiH
Postignut načelni dogovor o realizaciji kreditnog angažmana Austrijske razvojne banke za opremanje Kantonalne bolnice Goražde

Copy of IMG_25592

Predstavnici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde-premijer Emir Frašto, ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Gordana Oršolić i ministar za finansije Alem Mujković održali su u srijedu, 25.09.2013. godine, sastanak s premijerom Vlade F BiH Nerminom Nikšićem, federalnim ministrom zdravstva Rusmirom Mesihovićem i federalnim ministrom finansija Antom Krajinom u vezi realizacije kreditnog angažmana Austrijske razvojne banke za opremanje i modernizaciju JZU Kantonalna bolnica Goražde.

Na sastanku je postignut načelni dogovor da će Vlada Federacije odobriti i dati saglasnost na zaduženje Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK iz Austrijskog kredita u iznosu od 4,3 miliona eura, uz saglasnost Upravnog odbora Zavoda, Vlade i Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Tom prilikom utvrđen je redosljed aktivnosti koje bi u konačnici, ako se dobije pozitivno mišljenje menadžmenta i Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde, rezultirale izjašnjavanjem Parlamenta FBiH po prijedlogu Vlade FBiH, uz obezbjeđenje saglasnosti Skupštine BPK Goražde, na kreditno zaduženje Zavoda zdravstvenog osiguranja.

Obzirom da se radi o istorijskoj šansi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i JZU Kantonalna bolnica Goražde da se obezbijedi savremena i neophodna medicinska oprema te da ovaj projekt ima opšti javni interes za sve građane Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ovo je prema riječima premijera BPK Emira Frašta jedna od realnih mogućnosti za dobivanje Austrijskog kredita, za čiju realizaciju bi Vlada i Parlament Federacije BiH, eventualno, mogli dati svoje garancije.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.