• OBJAVLJENO: 05.11.2013.
Javna rasprava o Nacrtu izmjena i dopuna Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH
Nakona današnje, u Goraždu će biti organizovana i druga javna rasprava o nacrtu ovog zakona

Copy of IMG_5080

Prije nego se ponovo nađe u parlamentarnoj proceduri, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda FBiH bio je predmet rasprave koju je danas organizovala Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Javna rasprava na kojoj su izneseni stavovi i glavne primjedbe na Nacrt izmjena i dopuna postojećeg Zakona o pripadnosti javnih prihoda s aspekta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde okupila je predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti BPK Goražde i njegovih općina, predstavnike sindikata i Privredne komore BPK Goražde. Sjednici je prisustvovao i zastupnik u Predstavničkom domu i predsjednik Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Parlamenta FBiH Omer Vatrić.

Predstavnici predlagača-Federalnog ministarstva finansija, kao ni predstavnici Predstavničkog i Doma naroda Parlamenta Federacije, iako su pozvani, nisu prisustvovali ovoj raspravi.

Copy of IMG_5104Uvodno izlaganje o nacrtu izmjena ovog zakona i njegovim negativnim posljedicama za BPK Goražde dali su premijer BPK Goražde Emir Frašto i ministar za finansije Alem Mujković, koji su naglasili  da bi nova preraspodjela javnih prihoda dodatno ugrozila ionako već otežano  funkcionisanje ovog kantona i njegovih općina.

Doprinos javnoj raspravi dali su delegati u Domu naroda i zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH ispred BPK Goražde, načelnici općina Goražde i Pale-Prača, poslanici u Skupštini BPK-a Goražde i predstavnici Privredne komore BPK Goražde.

Među onima koji su iznijeli argumente u korist Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i ukazali na nekorektnost planirane raspodjele sredstava bio je i zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Omer Vatrić.

Copy of IMG_5095„Goraždanski kanton koji je u usponu i koji pokušava da bude materijalna osnova za društvenu nadgradnju, ovim zakonom, dobrim dijelom, gubi dio javnih prihoda preraspodjelom drugim društveno-političkim zajednicama koje su pomalo i u boljem položaju ili su bliže Vladi i po drugim programima mogu sebi priuštiti ta sredstva.

Ono što je na meni i ono što ću ja prenijeti Odboru za ekonomsku i finansijsku politiku, a i kao zastupnik i predsjednik Kluba Stranke za BiH svakako su ove poruke koje ću imati na umu prilikom pripreme prijedloga Zakona i maksimalno se založiti jer ovaj kanton to zaslužuje „- kazao je zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Omer Vatrić.

Poslanik u Skupštini BPK Goražde i delegat u Domu naroda Parlemanta FBiH Mustafa Kurtović ističe da Bosansko-podrinjski kanton Goražde od usvajanja Zakona o  federalnim jedinicama koji je ravnopravan u smislu Ustava Federacije sa ostalih devet kantona, redovno doživljava ovakve stvari, da mu se redovno umanjuju sredstva koja su zagrantovana za stabilan i nesmetan razvoj.

Copy of IMG_5105„Neshvatljivo je da GDP po glavi stanovnika u Kantonu Sarajevo iznosi oko 13.000 dok je u BPK Goražde 6.500 i da je lični dohodak u BPK na sedmom mjestu od deset kantona, a istovremeno ovo je jedini kanton u Federaciji koji na uvezenih 100 KM izvozi 105 KM. Istovremeno, imamo i dvije reintegrisane općine, Pale-Prača i Foča-Ustikolina koje nemaju gotovo nikakvih prihoda, a bez ove dvije lokalne zajednice ne bi bilo ni ovog kantona. Obećanja koja se daju godinama s višeg nivoa, nikada nisu ispoštovana, kao što je to „brza“ cesta i drugo. Mislim da smo s pravom ogorčeni i nezadovoljni odnosom državnih i federalnih organa prema BPK Goražde, posebno sa stanovišta istorijske potrebe da razvijamo ovo područje Gornje-drinske regije – riječi su poslanika u Skupštini BPK Goražde i delegata u Domu naroda Parlamenta FBiH Mustafe Kurtovića.

Iako javnoj raspravi nisu prisustvovali predstavnici predlagača izmjena i dopuna Zakona o pripadnosti javnih prihoda FBiH, rasprava je bila konstruktivna te je rezultirala određenim prijedlozima.

Copy of IMG_5088

„Bilo je dosta prijedloga koji su u svakom slučaju opravdani. Ponuđena su dva amandmana u pisanoj formi, bilo je amandmana od strane načelnika općine Goražde, dat je prijedlog da se kriterij pokrivenosti uvoza izvozom uvrsti u izmjene i dopune ovog zakona. Mislim da moramo naći kompromisno rješenje koje će zadovoljiti sve strane i istovremeno nam omogućiti da  zadovoljimo naše potrebe za finansijskim sredstvima “- istaknuo je ministar za finansije Alem Mujković.

Dogovoreno je i da se uskoro organizuje nova javna rasprava na koju će ponovo biti pozvani predstavnici predlagača.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.