• OBJAVLJENO: 23.01.2014.
Vlada BPK Goražde održala 64.redovnu sjednicu
Usvojen prijedlog Zakona o državnoj službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde

Copy of IMG_6294

Na današnjoj 64.redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde utvrdila je  Prijedlog Zakona o državnoj službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde i uputila ka Skupštini na usvajanje.

Vlada je takođe razmatrala i usvojila Prednacrt Zakona o poticanju zapošljavanja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde. Na pripremi nacrta ovog zakona, kako je danas zaključeno, zajednički će raditi više ministarstava i radnih grupa. Zakon je još jedan od iskoraka ove Vlade usmjeren ka privlačenju investitora, povećanju zapošljavanja i ukupnog razvoja Kantona, istaknuto je danas.

Vlada je prihvatila Izvještaj CRS-a o realizaciji projekta „Zatvaranje kolektivnog centra Splavište u Goraždu, oktobar 2012-oktobar 2013.godine“ te dala saglasnost implementatoru projekta da nerealizovana sredstva u iznosu od 2000 KM utroši na obezbjeđivanje stipendije sinu jednog od stanara u objektu socijalnog stanovanja u Splavištu-Goražde.

Vlada je na ovoj sjednici primila k znanju Informaciju JZU Kantonalna bolnica Goražde o fazi implementacije projekta rekonstrukcije i nadogradnje Kantonalne bolnice Goražde. Pošto je Vlada BPK (JZU Kantonalna bolnica Goražde) potpisala međunarodni sporazum sa Turskom agencijom za saradnju i koordinaciju te su preuzete obaveze da se u određenom roku implementira dio projekta koji se odnosi na instalaciju medicinskim plinova, a uzimajući u obzir dalju saradnju sa ovom organizacijom, Vlada je sugerisala Kantonalnoj bolnici kao ugovornom organu da nastavi aktivnosti na postupku dodjele ugovora po provedenoj tenderskoj proceduri te potpiše ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem.

Copy of IMG_6289

Vlada BPK je dala saglasnost Federalnom ministarstvu zdravstva na uvođenje modela javno-privatnog partnerstva u dijaliznu djelatnost Federacije BiH, kako bi se kroz njega riješili problemi postojećih dijaliznih centara u javnim zdravstvenim ustanovama, uz podršku i savjetodavnu pomoć IFC-a.

Na inicijativu Ministarstva privrede, Vlada je od kantonalnih organa i organizacija zatražila da dostave spisak imovine koja se ne koristi, radi sačinjavanja Plana raspolaganja pokretnom i nepokretnom imovinom za 2014.godinu.

Vlada je usvojila Izvještaj o radu Ministarstva za unutrašnje poslove za decembar 2013.godine kao i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana prihoda i rashoda JU «Služba za zapošljavanje BPK Goražde», za period 01.01. do 30.06.2013.godine.

Vlada je na ovoj sjednici  imenovala i upravne odbore JU „Centar za socijalni rad“ Goražde i JU Zavod za javno zdravstvo te dala saglasnost na imenovanje direktora JP RTV BPK-a Goražde i Zavoda za besplatnu pravnu pomoć.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.