• OBJAVLJENO: 19.04.2011.
Održan sastanak sa predstavnicima Koordinacije sindikata budžetskih korisnika BPK Goražde

sastanak_sindikati_190411_b1_2.JPG

Premijer BPK-a i ministri za obrazovanje, pravosuđe, finansije i unutrašnje poslove u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas su održali sastanak sa predstavnicima Koordinacije sindikata budžetskih korisnika BPK Goražde.

Na zahtjev Koordinacije budžetskih korisnika BPK, razgovarano je o nastavku aktivnosti na implementaciji člana 63. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti i člana 35. Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije BiH, kao i zaključaka sa sastanka u kabinetu premijera o utvrđivanju propisa koji uređuje plaće uposlenih u obrazovanju.

sastanak_sindikati_190411_b1_1.JPG

sastanak_sindikati_190411_b1_3.JPG

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde će raditi na usklađivanju uslova rada i naknada za rad, kao i na primjeni federalnog Zakona, naglasili su članovi Vlade na današnjem sastanku, te pokazali spremnost za dalje razgovore sa sindikatima, kako bi se došlo do najprihvatljivijih rješenja za sve sagovornike u procesu pregovora. Preporuka Vlade je da Koordinacija sindikata budžetskih korisnika, u kojoj se nalaze sindikati osnovnog obrazovanja i odgoja, srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i kulture, državnih službenika i namještenika i Sindikat policije, u proces pregovora uključi i druge sindikate čiji se uposlenici, takođe, finansiraju iz Budžeta BPK-a . -Trebamo se potruditi da svi zajedno stvaramo bolje uslove za život, istaknuto je ovom prilikom.

sastanak_sindikati_190411_b1_4.JPG

Predstavnici Koordinacije sindikata budžetskih korisnika BPK-a Goražde smatraju da socijalni dijalog teče u željenom pravcu. Potrebno je, ističu oni, precizirati rokove i dinamiku toka pregovora i u njih uključiti predsjedavajućeg Skuštine i predsjednike klubova u Skupštini BPK-a, budući da je nacrte pomenutih zakona usvojila Skupština kantona. Stoga, treba započeti sa javnim raspravama, prije konačnog usvajanja ova tri zakona, stav je predstavnika sindikata.

Naredni razgovori o ovoj temi zakazani su za 10.maj. Prioritet Vlade BPK-a Goražde u mjesecu maju su isplate naknada demobilisanim borcima, a u junu, kako je istaknuto, na dnevnom redu trebalo bi se naći razmatranje prijedloga zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti, policijskih službenika i uposlenih u obrazovanju.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.