• OBJAVLJENO: 02.06.2014.
Izgradnja stambeno poslovnog objekta Lamela H-2- zgrada za mlade
Slijedi utvrđivanje konačne rang liste

Copy of IMG_9432

Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline provodi aktivnosti na sačinjavanju konačne rang liste lica koja su ostvarila pravo na kupovinu stana u stambeno-poslovnom objektu Lamela H-2, poznatijem kao Zgrada za mlade.

Poznato je da je na javni poziv pristiglo ukupno 46 zahtjeva za kupovinu stana i da je dosad utvrđen nacrt rang liste podnosioca zahtjeva koji su ostvarili najviše bodova. Oni koji nisu zadovoljni ovom rang listom, imaju pravo žalbe u roku od petnaest dana od dana njene objave na Službenoj oglasnoj ploči BPK-a Goražde.

– Po isteku žalbenog roka i eventualnog žalbenog postupka, utvrdit će se nacrt konačne rang liste i uputiti Vladi BPK-a na usvajanje – kazala je danas resorna ministrica Biljana Simić i dodala da je na lokalitetu izgradnje budućeg stambeno-poslovnog objekta Lamela-H2 u toku uklanjanje privremenih poslovnih objekata, nakon čega će GPD „Drina“ kao izvođač radova započeti sa izgradnjom.

Ministrica je istakla takođe da ima problema sa uklanjanjem ovih objekata te ukoliko vlasnici privremenih objekata u roku od tri dana ne uklone svoje objekte, da će na ovaj lokalitet biti upućena inspekcija, koja će poduzeti mjere iz svoje nadležnosti kako bi radovi na izgradnji zgrade za 38 mladih porodica što prije mogli započeti.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.