• OBJAVLJENO: 28.04.2011.
Sastanak premijera i ministrice pravosuđa BPK-a Goražde u federalnom Ministarstvu pravde

Razgovarano o unaprijeđenju saradnje

Federalni ministar pravde Zoran Mikulić primio je juče u Sarajevu premijera Bosansko-podrinjskog kantona Emira Frašta i kantonalnu ministricu za pravosuđe, upravu i radne odnose Radmilu Janković.

Na sastanaku je razgovarano o inicijativi lokalnih zajednica za uspostavu i izgradnju ustanova za izvršenje krivičnih sankcija na području općina Foča-Ustikolina i Pale-Prača.

Pohvaljene su aktivnosti koje su vođene na proširenju kapaciteta u odjeljenju Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu, sa sjedištem u Ustikolini i namjera Federalnog ministarstva pravde da se nastavi sa ulaganjima na ovom objektu.

Premijer i ministrica pravde BPK informisali su federalnog ministra, takođe, s mogućnošću ustupanja poljoprivrednog rasadnika u Cvilinskom polju Kazneno-popravnom zavodu, s ciljem obezbjeđenja radnog angažmana osuđenih osoba u oblasti poljoprivredne proizvodnje.

Na sastanku je razgovarano i o mogućnosti rekonstrukcije zgrade Općinskog suda u Goražde, čime bi se stvorili uslovi za smještaj svih pravosudnih institucija. Od Ministarstva pravde Federacije očekuje se pomoć i podrška u realizaciji ovog projekta.

Bilo je riječi o mogućnosti otvaranja kancelarije – ureda Ombudsmena u Bosansko-podrinjskom kantonu, a ministru Mikuliću upućena je i molba da prilikom formiranja komisija na federalnom nivou u njihov sastav uvrsti i stručne kadrove iz Bosansko-podrinjskog kantona.

Premijer BPK-a Goražde Emir Frašto zahvalio se ministru Zoranu Mikuliću na brzom odgovoru, budući da su od premijerove inicijative za ovim sastankom do njegove realizacije prošla samo dva dana.

Ako je suditi po tome, za očekivati je da će i buduća saradnja federalnog ministra sa Vladom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde biti ,isto tako, dobra i efikasna.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.