• OBJAVLJENO: 23.07.2014.
Pripreme Strategije razvoja BPK-a Goražde
Održan radno-konsultativni sastanak Koordinacionog odbora za razvoj

IMG_0817

Koordinacioni odbor za razvoj koji je imenovala Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  i koji ima zadatak da izradi Strategiju razvoja Bosanskopodrinjskog kantona za period 2016 – 2020. godina, održao je radni sastanak na kojem su rezimirane dosadašnje aktivnosti te predstavljeni planovi za nastavak aktivnosti na izradi ove strategije.

Uvodnom dijelu sastanka prisustvovali su i članovi kantonalne Vlade predvođeni premijerom Emirom Fraštom koji su upoznati sa onim što je dosad urađeno na izradi strategije.

– Bosanskopodrinjski kanton opredjeljen je ka usvajanju ključnih strateških dokumenata putem kojih će na realnoj i naučno zasnovanoj osnovi izvagati i odrediti potencijale i strateške osnove za razvoj Kantona, uvažiti i usaglasiti planove razvoja njegovih lokalnih zajednica, te stvoriti dokument koji je po svojim osnovnim ciljevima dio šireg bosanskog i evropskog konteksta. Značaj ovog dokumenta leži i u činjenici da on predstavlja preduslov i alat za dobijanje sredstava iz različitih izvanbudžetskih fondova, uključujući i nadolazeće IPA fondove – kazao je premijer i pozvao predstavnike resornih ministarstava, kao i članove šire društvene zajedice da daju svoj doprinos u izradi ove strategije.

U izradi strategije učestvovat će i predstavnici konsultantske kuće Innova iz Sarajeva, te UNDP BiH uz čiju pomoć su ovakve strategije, u Unsko-sanskom i Zapadno-hercegovačkom kantonu, već završene i usvojene.

Strateška platforma za ovu strategiju trebala bi biti završena do kraja septembra, nakon čega slijedi razrada programskog dijela, te se očekuje da bi ona mogla biti završena do juna naredne godine.

Po usvajanju strategije, slijedi planiranje finansijskog okvira za njenu realizaciju koju će u skladu sa planiranim ciljevima pratiti i UNDP.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.