• OBJAVLJENO: 21.08.2014.
Zapošljavanje i samozapošljavanje pripadnika boračke populacije
Objedinjavanje programa i bolja koordinacija službi radi efikasnijeg zapošljavanja

Copy of IMG_1131

Objedinjavanje programa zapošljavanja i samozapošljavanja pripadnika boračke populacije radi postizanja što boljeg efekta i kvalitenije implementacije, tema je današnjeg sastanka premijera BPK Emira Frašta i ministra za boračka pitanja Zijada Brige sa direktoricom kantonalne Službe za zapošljavanje Nafijom Hodo i predsjednikom Udruženja demobilisanih boraca BPK Nesibom Hodo.

Konkretno, razgovarano je o juče usvojenom Programu zapošljavanja i samozapošljavanja boračke populacije Ministarstva za boračka pitanja, kao i o aktuelnim programima kantonalne Službe i federalnog Zavoda za zapošljavanje, s posebnim akcentom na nezaposlene demobilisane borce kojima nedostaje veoma malo radnog staža za sticanje uslova za povoljnije penzionisanje.

Njih 40-tak do kraja ove godine, kroz ovaj i slične programe i uz bolju koordinaciju nadležnih službi, biće sigurno zbrinuto, istaknuto je danas.

Najveće šanse za uspjeh vide se u finansiranju samozapošljavanja demobilisanih boraca kroz programe u oblasti poljoprivrede i zanatstva, pa će u dalje dogovore biti uključeno i Ministarstvo za privredu, jedan je od zaključaka sa današnjeg sastanka.

Neće se odustati ni od traženja poslodovaca koji će imati razumijevanja za ove kategorije prilikom zapošljavanja i koji će biti finansijski potpomognuti.

Copy of IMG_1127

Na današnjem sastanku razgovarano je takođe i o programima zapošljavanja pripravnika sa visokom i višom stručnom spremom koji su takođe jedan od prioriteta Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Prema riječima direktorice Službe za zapošljavanje, uskoro se očekuje potpisivanje ugovora sa 15 aplikanata, koji su zadovoljili kriterije nedavno objavljenog kantonalnog programa zapošljavanja, namijenjenog nezaposlenim osobama sa više od 45 godina života i osobama iz porodica u kojima niko ne radi. Ovaj program ostaje otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava, a u ovim i novopristiglim aplikacijama sigurno je da će biti mjesta za nezaposlene demobilisane borce.

Razgovori o ovoj temi biće nastavljeni i narednih dana.

Očekivanje svih je da će se doći do kvalitetnih programa koji će omogućiti brže i kvalitetnije zapošljavanje što većeg broja nezaposlenih osoba iz reda boračkih kategorija, te da će javni poziv Ministartva za boračka pitanja koji bi uskoro trebao biti raspisan riješiti najaktuelnija pitanja iz ove oblasti.

Copy of IMG_1126

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.