• OBJAVLJENO: 28.08.2014.
Održana sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite
Usvojen Godišnji operativni plan korišćenja sredstava

Copy of IMG_1309

Na današnjoj sjednici Štab civilne zaštite Bosansko-podrinjskog Goražde, pod predsjedavanjem komandanta Štaba Suada Došla, razmatrao je i usvojio Godišnji operativni plan korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za 2014.godinu.

Sredstva posebne naknade prikupljena u prethodnim godinama, sa sredstvima koja će se prikupiti u ovoj godini, u 2014.godini koristiće se za nabavku opreme, kao i za finansiranje hitnih mjera zaštite i spašavanja koje se moraju provoditi na spašavanju ugroženih ljudi i materijalnih dobara u toku djelovanja prirodne ili druge nesreće.

Ova sredstva koristiće se takođe i za pružanje pomoći za ublažavanje i otklanjanje direktnih posljedica prirodnih i drugih nesreća te za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama BPK-a Goražde za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća, zaključeno je ovom prilikom.

Ukupan iznos sredstava posebne naknade planiran za potrošnju u 2014.godini iznosi 90.000 KM.

Prema ovom Planu, za nabavku opreme biće izdvojeno 50.000 KM , 20.000 KM za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama BPK za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća, a 20.000 KM za pokrivanje troškova koje su kantonalni Štab CZ i Vlada BPK imali prilikom preduzimanja aktivnosti na pomoći najteže nastradalim područjima u majskim poplavama.

Realizaciju ovog plana vršiće Kantonalna uprava i Štab civilne zaštite, Ministarstvo za finansije i Vlada BPK-a Goražde, u okviru svojih nadležnosti, istaknuto je danas.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.