• OBJAVLJENO: 20.02.2015.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas  održala 5.redovnu sjednicu
Usvojen nacrt Strategije neprofitno-socijalnog stanovanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2015-2025.godina

IMG_4773

Na prijedlog Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, Vlada je razmatrala i usvojila Nacrt Strategije neprofitno-socijalnog stanovanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2015-2025.godina koji će, kako je zaključeno, biti upućen Skupštini BPK na usvajanje nakon očitovanja Ministarstva finansija.

Ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline dobio je od Vlade saglasnost za potpisivanje ugovora sa firmom „Konstruktor“ iz Foče za pružanje usluga provođenja stručnog nadzora nad izvođenjem II faze radova na izgradnji stambeno-poslovnog objekta „Lamela-H2“-Zgrada za mlade u Goraždu.

Također, usvojena je i Odluka o prihvatanju ponude za kupovinu petog poslovnog prostora u ovom stambeno-poslovnom objektu sa najpovoljnijim ponuđačem izabranim nakon obnovljenog javnog poziva.

Vlada je na prijedlog Ministarstva za privredu usvojila Izvještaj Komisije za nadzor i kontrolu namjenskog utroška novčanih sredstava odobrenih prema Planu i Programu utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2014.godinu.

IMG_4777

U okviru realizacije obaveznog predškolskog programa, Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport dobilo je saglasnost za korištenje kombi vozila u vlasništvu JU STŠ „Hasib Hadžović“.

Vlada je dala saglasnost premijeru za potpisivanje anex-a ugovora o korištenju usluga banjsko-klimatskog liječenja pripadnika boračkih populacija s prostora BPK Goražde sa JU RRC „Fojnica“ Fojnica i ZU Lječilište „Banja Terme-Ilidža“.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela rješenja o razrješenju i imenovanju privremenih upravnih odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja, Kantonalne bolnice i Doma za stara i iznemogla lica, te zadužila Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice da u skladu sa važećim propisima pokrene proceduru  izbora predsjednika i članova upravnih odbora ovih javnih ustanova.

Takođe, usvojen je Program i Finansijski plan obilježavanja 1.marta-Dana nezavisnosti BiH na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Vlada je danas razmatrala prijedloge Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta BPK za 2015.godinu. Dogovoreno je da se nakon dodatnog usaglašavanja ovi prijedlozi razmatraju i usvoje na sjednici koja je zakazana za početak naredne sedmice.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.