• OBJAVLJENO: 09.03.2015.
Održana sjednica privremene Komisije za izbor i imenovanja Skupštine BPK Goražde
Usvojen prijedlog odluke o izboru stalnih i povremenih radnih tijela

IMG_5232

Privremena Komisija za izbor i imenovanja Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na sjednici održanoj danas razmatrala je prijedloge za popunu radnih tijela Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Nakon razmatranja, Komisija je donijela odluku kojom predlaže da Skupština donese  Prijedlog odluke o izboru stalnih i povremenih radnih tjela Skupštine BPK Goražde.

a) Ustavna i zakonodavno-pravna komisija

 1. Obuća Aida – predsjednik
 2. Šalo Aida – zamjenik
 3. Pleh Fehim – član
 4. Mašala Meho – član
 5. Muharem Nedim – član

b) Komisija za ljudska prava, građanske slobode, predstavke, etički kodeks i civilno  društvo

 1. Rašidović Almir – predsjednik
 2. Mušović Sanel – zamjenik
 3. Herak Aida – član
 4. Žuga Džemail – član
 5. Herak Elvedina – član

c) Komisija za ravnopravnost spolova

 1. __________________SDP – predsjednik
 2. Sijerčić Mensura – zamjenik
 3. Rašidović Melika – član
 4. ___________________SDP – član
 5. Sirbubalo Aida – član

d) Komisija za privredu i ekonomsku politiku

 1. Kurtović Mustafa- predsjednik
 2. Ćulov Nihad – zamjenik
 3. Delić Nermin – član
 4. Marić Armina – član
 5. Dervišević Ervin – član

e) Komisija za obrazovanje, kulturu, informisanje i sport

 Gabela Nihad – predsjednik

Đogo Adijata – zamjenik

Kurtović Halida – član

Mašala Azra – član

Hadžiahmetović Edin – član

f) Komisija za mlade

 1. Velić Edita – predsjednik
 2. Pjano Nedim- zamjenik
 3. Alihodžić Anela – član
 4. Mašić Munevera – član
 5. Uglješa Erna – član

 g) Komisija za urbanizam, prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku i infrastrukturu i zaštitu okoliša

 1. Omanović Muamer – predsjednik
 2. Borović Admir – zamjenik
 3. Hodžić Semir – član
 4. Simić Biljana – član
 5. Ramović Mirsad – član

 h) Komisija za rad, zdravstvenu i socijalnu zaštitu

 1. Čeljo Senad – predsjednik
 2. Gabela Dženana- zamjenik
 3. Heto Emina – član
 4. Dardagan Erna- član
 5. ____________________SDP – član

i) Komisija za pitanja boračko-invalidske zaštite, izbjeglih i raseljenih lica i povratnika

 1. Fejzić Edim – predsjednik
 2. Gabela Nihad – zamjenik
 3. Ferhatović Sejdalija – član
 4. _____________________SDP – član
 5. Maslan Sanel – član

j) Komisija za budžet, finansije i administrativna pitanja

 1. Milović Daliborka – predsjednik
 2. Drakovac Ramiz – zamjenik
 3. Obuća Alma – član
 4. Mujagić Rasim – član
 5. Crnčalo Aida – član

 k) Komisija za bezbjednost, nadzor nad radom policije, borbu protiv korupcije i pitanja iz nadležnosti inspekcijskih organa

 1. Ridžal Ramiz – predsjednik
 2. Mujagić Rasim – zamjenik
 3. Hadžić Hamed – član
 4. Krndžija Asim – član
 5. Pušilo Senad – član

l) Komisija za izbor i imenovanja

 1. Kanlić Muradif – predsjednik
 2. Radeljaš Asim – zamjenik
 3. Ćutuk Almin – član
 4. Turčalo Mehmed – član
 5. Kazagić Hedija – član

m) Mandatno-imunitetska komisija

 1. Zuko Neno – predsjednik
 2. Pirija Amera – zamjenik
 3. Tutić-Pršeš Elvira – član
 4. Delizaimović Alma – član
 5. ____________________SDP – član

 Poslovnikom Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde utvrđeno je da Skupština u svrhu olakšanja rada Skupštine i unapređenja efikasnosti i efektivnosti ukupnog skupštinskog rada, formira svoja stalna, povremena i privremena radna tijela, te da se radna tijela formiraju proporcionalno stranačkom sastavu Skupštine. Parlamentarne stranke koje participiraju u Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a na zahtjev Kolegija Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, dostavile su prijedloge za popunu radnih tijela. Političke partije koje participiraju u Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dostavile su po jedan prijedlog za svaku poziciju u komisijama osim Socijaldemokratske partije koja nije blagovremeno dostavila svoj prijedlog za raspodjelu pozicija u radnim tjelima Skupštine.

Član Privremene Komisije za izbor i imenovanja Suad Došlo glasao je protiv Prijedloga Odluke o izboru stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde jer smatra da ista ne odražava rezultate izbora i donesena je preglasavanjem od strane Privremene Komisije za izbor i imenovanja ne uvažavajući volju birača,  suprotno članu 24. Poslovnika Skupštine Bosnsko-podrinjskog kantona Goražde.

Privremena Komisija za izbor i imenovanja Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde predlaže Skupštini da donese ovaj prijedlog odluke.

Takođe, na današnjoj sjednici Privremena Komisija za izbor i imenovanja Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrala je proceduru vezano za raspisivanje konkursa i izbor članova Nezavisnog odbora te donijela zaključak o ponovonom raspisivanju konkursa koji će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ i službenoj stranici Vlade BPK Goražde.

IMG_5228

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.