• OBJAVLJENO: 10.03.2015.
Učvršćivanje saradnje Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i općina u njegovom sastavu
Potpisan sporazum o saradnji

IMG_5301

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Oković i načelnici općina Goražde, Foča i Pale u FBiH, Muhamed Ramović, Zijad Kunovac i Asim Zec potpisali su danas sporazum o saradnji.

Sporazumom  se utvrđuje saradnja između Vlade BPK i općina u njegovom sastavu u području izrade i efektivnog praćenja provedbe integrirane Strategije razvoja BPK za razdoblje 2016-2020.godina, s ciljem sveobuhvatnog održivog socio-ekonomskog razvoja Kantona i općina i usaglašavanja budžetskih okvira, prioriteta i projekata vezanih za budžete.

Sporazumom se takođe uspostavlja okvir za sudjelovanje partnera u ostvarivanju rezultata koji će osigurati poboljšanje uslova života građana i lokalnih zajednica u Kantonu, a partnerstvo će se operacionalizirati kroz Kolegij načelnika, u čijem su sastavu premijer BPK i načelnici općina.

Sporazum kako ističe premijer Emir Oković, proizilazi iz opredijeljenja Vlade da poboljša saradnju sa lokalnim zajednicama.

„Ovo danas je jedan institucioni oblik kroz sporazum o formiranju jednog tijela koje ima jasno definisane zadatke, prije svega, u vezi utvrđivanja ciljeva kako strateških, tako i pojedinačnih. Imamo potrebu za sastajanjem vezano za budžetske okvire Kantona i općina, te rješavanje problema koji se mogu pojaviti u zajedničkom radu“- naglasio je premijer BPK Goražde.

Načelnici općina zadovoljni su potpisivanjem sporazuma koji će još više učvrstiti saradnju njihovih lokalnih zajednica sa Vladom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

„Ovo je jedan izuzetan trenutak. Želim da čestitam svim načelnicima i premijeru koji je došao na ovu ideju. Građani su u proteklom periodu mogli vidjeti da zajednički djelujemo i radimo, jer samo tako možemo doprinjeti svim građanima u sve tri lokalne zajednice, u cijelom kantonu“- kazao je načelnik općine Goražde Muhamed Ramović.

IMG_5292

„ Ja sam i ranije tražio da se ovo uveže i da bude veća saradnja između lokalnih zajednica i Vlade kantona, ali se nije imalo razumijevanja. Jedino zajedničko je bilo što smo dijelili novac kroz budžet kantona. Ovaj način rada, onako kako smo krenuli sa premijerom i ovom Vladom za naredni period daje nam za pravo da stvaramo jednu vrijednost koja će sigurno ići ka tome da se ovaj kanton ravnomjerno razvija i da dijelimo svi zajednički sudbinu dobrog i lošeg. Potrebno je uraditi zajedničku Strategiju razvoja, jer ništa nam ne znači ako je jedan dio razvijen, a drugi nisu. Nadam se ćemo u narednim planovima naći zajednički interes za privredna ulaganja, pogotovo u našoj lokalnoj zajednici kojoj to nedostaje. Infrastrukturno smo negdje došli do nivoa da se možemo ponuditi tržištu rada i kroz ovaj oblik saradnje mislim da ćemo moći usmjeriti svoje snage da određeni privredni kapaciteti budu i na našem prostoru“- naglasio je načelnik općine Pale u FBiH Asim Zec.

„Ovo je prilika i pokazatelj da možemo nastupati zajednički na svim nivoima i pronalaziti zajednički interes kako za lokalne zajednice tako i za BPK Goražde. Vrlo je važno da prilikom donošenja najnovijeg Zakona o pripadnosti javnih prihoda možemo nastupati zajednički i kazati da je prostor našeg Kantona vrlo interesantan i da ga ne može zanemariti Federacija BiH. Premijer ima dobru saradnju i namjere sa lokalnim zajednicama“- riječi su načelnika općine Foča u FBiH Zijada Kunovca.

Premijer BPK Goražde Emir Oković iskoristio je današnji sastanak  da upozna načelnike općina s nacrtom Budžeta BPK za 2015.godinu, odnosno s predviđenim projekcijama budžeta koji se se odnosi na lokalne zajednice, te je i u ovom pogledu još jednom postignut zajednički dogovor.

IMG_5286

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.