• OBJAVLJENO: 01.06.2011.
Održana 12.redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Odobrena sredstva za isplatu studentskih kredita

Dobra vijest za studente dolazi sa danas održane 12.sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Vlada BPK odobrila je 212.725 KM za isplatu pet rata studentskih kredita studentima sa područja ovog kantona, koji su ostvarili pravo na dodjelu kredita. Na današnjoj sjednici data je i saglasnost za pokretanje procedure realizacije nastavnih aktivnosti u školskoj 2011/2012 godini dislocirane nastave Pravnog i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na području Bosansko-podrinjskog kantona te usvojen Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda –Tekući transferi neprofitnim organizacijama za 2011.godinu. Sredstva sa ovog ekonomskog koda u iznosu od 70.000 KM, namijenjena su za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj nevladinog sektora, a prije svega, u oblasti sporta i podrške omladinskim udruženjima.

Vlada je primila k znanju zapisnik i Informaciju Komisije za popis opreme u mljekari „Milgor“. Veći dio sjednice posvećen je razmatranju aktuelne situacije i načinima rješavanja ovog problema. S tim u vezi, Vlada je zadužila Ministarstvo za privredu da sa Udruženjem građana „Farmer“, u što kraćem roku, pripremi prijedlog mjera zaštite imovine u mljekari „Milgor“.

S ciljem postizanja preduslova za povratak, Vlada BPK- a dala je saglasnost na projekat razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) koji se odnosi na elektrifikaciju sela Donja Vinča i Petovići na prostoru općina Pale i Pale-Prača. Učešće Vlade BPK-a Goražde u ovom projektu je 35.000 KM.

Na današnjoj sjednici Vlada BPK-a podržala je i incijativu Kazneno-popravnog zavoda poluotorenog tipa Sarajevo za ustupanje na korišćenje poljoprivrednog zemljišta na Cvilinskom polju. Predloženo je, takođe, da obaveze Zavoda budu usmjerene na privođenje zemljišta adekvatnoj namjeni u oblasti poljoprivrede, ujedno izražavajući interese lokalne zajednice, očuvanje autohtonih sorti rasada voća i oslobađanje od plaćanja troškova izvršenja mjere pritvora u situaciji kada mjeru izreknu sudovi sa područja Bosansko-podrinjskog kantona. Pored obaveze ustupanja na korišćenje zemljišta, Vlada BPK-a će, kako je istaknuto u zaključku, pružati stručno-konsultativnu pomoć Zavodu u pogledu poljoprivredne proizvodnje.

Vlada BPK-a Goražde na svojoj 12.redovnoj sjednici razmatrala je i usvojila Izvještaj o izvršenju Budžeta BPK-a Goražde za prva tri mjeseca ove godine. U izvještajnom periodu ostvareni su prihodi u iznosu od 7.107.295 KM, te rashodi u iznosu od 8.306.485 KM. Neblagovremena doznaka planiranih finansijskih sredstava sa nivoa Federacije dovodi u pitanje ne samo realizaciju programa utroška sredstava budžetskih korisnika već i ostalih obaveza planiranih Budžetom za 2011.godinu, odnosno finansiranje osnovnih funkcija iz nadležnosti Bosansko-podrinjskog kantona. Ukoliko se do kraja šestomjesečnog obračunskog perioda ne izvrši budžetom planirana doznaka finansijskih sredstava sa nivoa Federacije BiH, Ministarstvo za finansije će, kako se navodi u izvještaju, biti u obavezi da Vladi BPK predloži donošenje odluke o obustavljanju od izvršavanja pojedinih rashoda, s ciljem uravnoteženja Budžeta.

Vlada je, takođe, usvojila i Odluku o načinu raspolaganja sredstvima namijenjenim za sanaciju šteta usljed elementarnih nepogoda, poplave. Od prikupljenih 200.000 KM, 100.000 KM usmjeriće se privrednim društvima, 50.000 KM javnim preduzećima, 30.000 KM obrtnicima i poduzetnicima, a 20.000 KM udruženjima građana.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.