• OBJAVLJENO: 04.06.2015.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 18.redovnu sjednicu
Data saglasnost na Program podrške razvoju drugim nivoima vlasti kroz projekte u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2015.

IMG_7249

Razmatrajući na početku sjednice materijale iz oblasti Ministarstva za privredu, Vlada je općinama Pale i Foča u Federaciji BiH odobrila po 40.000 KM na ime finansiranja provođenja mjera odbrane od poplava, utvrđenih u Kantonalnom operativnom planu odbrane od poplava.

Razmatrana je i prihvaćena Analiza stanja u oblasti turizma u posljednje tri godine, uz zaključak da Ministarstvo privrede do sljedeće sjednice Vlade formira radnu grupu koja će utvrditi plan realizacije predloženih mjera.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu privredu na Program podrške razvoju drugim nivoima vlasti kroz projekte u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2015.godinu u iznosu od 450 000 KM.

Za vršioca dužnosti direktora firme “Mesopromet” Goražde, na period od 90 dana Vlada je  imenovala Azru Zorlak, te dala saglasnost za popunu upražnjenog radnog mjesta u Kantonalnoj upravi za šumarstvo i to za poziciju: Referent – čuvar šuma.

Primljena je k znanju Informacija o realizaciji aktivnosti dislocirane nastave na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Mašinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ Mostar te data saglasnost Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport za nastavak saradnje sa ovim fakultetom.

Usvojena je takođe Odluka o upisu učenika u pripremni razred i prvi razred Osnovne muzičke škole „Avdo Smailović“ Goražde za školsku 2015/16.godinu.

Vlada je odobrila interventu pomoć Karate klubu “Holiday” za učešće jednog takmičara na 20.Balkanskom prvenstvu u karateu koje se održava u Herceg Novom.

Odobrena je takođe isplata prvog, od ukupno dva jednaka dijela novčanih sredstava Sportskom savezu za sport i rekreaciju invalida Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2015.godinu.

Nakon razmatranja, u dalju skupštinsku proceduru proslijeđen je Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, za fiskalnu 2014.godinu.

Vlada je naložila Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice da za narednu sjednicu pripremi informaciju o nastalom deficitu iskazanom u Izvještaju o izvršenju Finansijskog plana ove ustanove za prva tri mjeseca 2015. godine, koji je takođe danas razmatran.

S ciljem zaštite korisnika smještenih u JU Dom za stara i iznemogla lica, Vlada je naložila resornom Ministarstvu da izvrši nabavku neophodnih prehrambenih i higijenskih artikala štićenicima ove ustanove za mjesec juni.

Vlada je na današnjoj sjednici odobrila 13.800 KM za jednokratne pomoći dobitnicima najvećih ratnih priznanja, isplatu hedija živim i članovima porodica posthumnih dobitnika najvećih ratnih priznanja, u okviru kojih su i sredstva za organizovanje tradicionalnog druženja “zlatnih ljiljana” BPK za ovu godinu.

Odobren je takođe i Program obilježavanja manifestacije „Grebak-put života“ za 2015.godinu, te Izvještaj o radu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za april ove godine.

Saglasnost Vlade dobio je i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koji je po skraćenom postupku upućen Skupštini na usvajanje.

Vlada je dala saglasnost na plaćanje II-Privremene situacije (II) faze izvedenih građevinskih radova na izgradnji stambeno-poslovnog objekta „Lamela H2“-Zgrada za mlade u Goraždu u iznosu od 186.267 KM ispostavljene od izvođača radova GPD “Drina” iz Goražda.

Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline dobilo je saglasnost Vlade za provođenje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga izrade dokumenta „Studija i plan energetske efikasnosti Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2015.-2020.godina.

Usvojen je i izvještaj Direkcije za robne rezerve BPK Goražde o potrošnji energenata (lož ulje i pelet) i radu kotlovnica za grijnu 2014/2015.godinu.

Na kraju sjednice, Vlada je dala preporuku svim javnim institucijama, ustanovama i organima uprave na području BPK Goražde da sutra, 5.juna svoje radno vrijeme usklade prema odluci Vlade Federacije BiH, odnosno da rade skraćeno do 12 sati.

Skraćeno radno vrijeme utvrđeno je povodom organizacije i priprema za doček poglavara Vatikana Njegove Svetosti pape Franje Bosni i Hercegovini.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.