• OBJAVLJENO: 19.08.2015.
Zasjedala Vlada BPK-a Goražde
Odobreni transferi općinama u sastavu Kantona

IMG_8240

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je danas 31.redovnu sjednicu.

Na današnjoj sjednici usvojena je odluka o odobravanju tekućih transfera općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Tako je Vlada odobrila redovne tranše za mjesec juli ove godine općini Goražde u iznosu od 48.400 KM, a općinama Pale i Foča u Federaciji BiH po 51.600 KM.

Vlada je takođe dala saglasnost Upravi policije Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a da zaključi ugovor o djelu sa profesorom bosanskog jezika i književnosti koji će izvršiti pregled i ocjenu pisanih radova kandidata u postupku prijema policijskih službenika. Prema obrazloženju resornog ministra, na nedavno raspisani javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije MUP-a BPK-a Goražde za početni čin „policajac“ i „mlađi inspektor“ prijavilo se 130 kandidata.

U odsutnosti premijera, sjednicom Vlade BPK-a Goražde predsjedavao je ministar za finansije Nudžeim Džihanić.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.