• OBJAVLJENO: 25.08.2015.
Ured komesara Uprave policije MUP-a BPK-a Goražde
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

MUP

U vezi dešavanja oko Javnog oglasa za prijem policijskih službenika u početni čin “Policajac” i “Mlađi inspektor”, proizvoljnih i neosnovanih izjava pojedinaca i medija, vezano za ovaj Javni oglas, dajemo slijedeće saopštenje za javnost:

Na osnovu čl. 33a. Ustava BPK-a Goražde, Skupština BPK-a Goražde na sjednici održanoj 30.08.2006.godine, donijela je Zakon o policijskim službenicima kantona, koji je objavljen u “Službenim novinama BPK-a Goražde”, broj 12/06.

Na osnovu čl.50. Zakona o policijskim službenicima kantona, ministar na prijedlog policijskog komesara, donosi propis o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja kandidata  i sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih službenika.

Javni konkurs za prijem policijskih službenika u početni čin “Policajac” i “Mlađi inspektor”, raspisan je dana 19.05.2014.godine, koji je poništen iz razloga što se Komisija za izbor, nije pridržavala istog u procesu testiranja i odabira kandidata.Zbog određenih nejasnoća u ovom Pravilniku, kao i zbog nedefinisanosti određenih radnji u toku testiranja i odabira kandidata i mogućnosi zloupotrebe istog, nakon što je gore navedeni konkurs poništen,  policijski komesar je predložio ministru MUP-a BPK-a Goražde, donošnje novog Pravilnika, što je i prihvaćeno.

U septembru 2014.godine, policijski komesar je ministru dostavio prijedlog novog Pravilnika, koji je ministar nakon pribavljenog pozitivnog mišljenja  Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK-a Goražde, donio. Ovaj Pravilnik objavljen je u “Službenim novinama BPK-a Goražde”, broj 13/14 od 30.septembra 2014.godine.U skladu sa ovim Pravilnikom, dana 10.10.2014.godine, raspisan je i ponovni Javni oglas za prijem policijskih službenika u početni čin “Policajac ” i ” Mlađi inspektor” i u skladu sa istim provedena je kompletna procedura testiranja i odabira kandidata, što govori da je ovaj Pravilnik donešen i objavljen mnogo ranije od raspisivanja posljednjeg Javnog oglasa za prijem policijskih službenika u početni čin “Policajac” i “Mlađi inspektor”. Novi Pravilnik rađen je zbog uočenih nedostataka u primjeni starog i u okviru zakonskih normi. Diskreciono pravo policijskog komesara je da predloži, a na ministru da odluči i propiše, određena pravila i norme u ovom Pravilniku. Smatramo da je Pravilnik u potpunosti usaglašen sa zakonom, da sadrži sve potrebne norme i da nije donešen da bi se bilo ko spriječio da može konkurisati na javni oglas, niti je rađen, prema bilo kojem pojedincu.

U skladu sa gore navedenim, netačni su navodi pojedinaca i pojedinih medija da je novi Pravilnik donešen neposredno prije objavljivanja Javnog oglasa, koji je u toku, kao i da je donešen da bi se bilo koji pojedinac onemogućio da učestvuje na istom.

Goražde, dana 24.08.2015.godine.

URED KOMESARA POLICIJE

                                                         

                

                                                                                                                                      

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.