• OBJAVLJENO: 11.09.2015.
Održan nastavak 34. redovne sjednice Vlade BPK Goražde
Pored transfera općinama, odobrena sredstva za nabavku ogrijevnog drveta za penzionere i socijalno ugrožene kategorije stanovništva

Picture 603

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je danas nastavak 34. redovne sjednice. Odlukama Vlade odobreni su transferi općinama u sastavu našeg kantona za mjesec avgust 2015. godine- Općini Goražde 48.400 KM, a  općinama  Foča i Pale u FBiH po 51.600KM.

Vlada je odobrila općinama u sastavu našeg kantona i sredstva na ime podrške projektima sa koda -Tekući transferi drugim nivoima vlasti za puteve. Iz budžeta Direkcije za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Općini Goražde odobrena su finansijska sredstva za sufinansiranje projekta rekonstrukcije lokalnog puta Berič-Spahovići  u iznosu od 170.000 KM. Općini Foča u FBiH odobrena su finansijska sredstva u iznosu od 100.000 KM za rekonstrukciju lokalnog puta Cvilin-Kožetin, a općini Pale u FBiH za sufinansiranje projekta rekonstrukcije lokalnog puta prema privredno poslovnoj zoni Vinčica u iznosu od 100.000 KM.

Vlada je usvojila niz odluka  o isplati novčanih sredstava iz budžeta Ministarstva za privredu za podsticaje u poljoprivednoj proizvodnji za 2014.godinu. Riječ je o podsticajima poljoprivrednoj proizvodnji za uzgoj gljiva –šampinjona, zasnivanje zasada jagodičastog voća  (jagode, maline, kupine, borovnice, brusnice, aronije i ogrozda), konzumne jabuke, nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme, te proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka za mjesec novembar 2014.godine.

Takođe, ovom ministarstvu odobrena je odluka o isplati novčanih sredstava za sufinansiranje obaveza po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene u poljoprivredi.

Data je  saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Programa novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2015.godinu te Odluku o odobravanju novčanih sredstava na ime Programa podrške razvoju neprofitnih organizacija BPK Goražde za 2015.godinu.

Vlada je dala saglasnost i na rješenje o formiranju komisije za provođenje postupka izbora i imenovanja predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju BPK Goražde  te  usvojila Zaključak o utvrđivanju teksta javnog oglasa za izbor Upravnog odbora Agencije.

Picture 611

Kada je riječ o odlukama Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada BPK Goražde usvojila je odluku o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV BPK Goražde d.o.o. za osmu od ukupno 12 redovnih tranši za 2015.godinu.

Usvojene su i odluke o utvrđivanju prava i visine naknade za učenike osnovnih škola koji pješače četiri i više kilometara do škole ili do prvog autobuskog stajališta, finansiranju troškova prijevoza za učenike i studente, te davanju saglasnosti JU OŠ „Ustikolina“ za pokretanje procedure javne nabavke-ogrijevno drvo.

Vlada je odobrila imenovanje Mule Imamović na poziciju direktora JU MSŠ „Enver Pozderović“ u Goraždu na period od četiri godine. Takođe, nastavnicima i pratiocima učenika ove škole odobreno je službeno putovanje u inostranstvo- Republika Turska na maturalnu ekskurziju.

Iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline usvojen je prijedlog Strategije neprofitno-socijalnog stanovanja BPK Goražde za period 2015-2025.godina.

Usvojene su odluke o davanju saglasnosti na plaćanje naknade na ime priključka stambeno-poslovnog objekta „Lamela –H2“, zgrada za mlade na vodovodnu i kanalizacionu mrežu te na više izvedene građevinske radove na izgradnji druge faze.

Ministru za urbanizam prostorno uređenje i zaštitu okoline data je saglasnost da potpiše Ugovor za pružanje usluga vještačenja sa ovlaštenim sudskim vještakom građevinske struke koji je izvršio pregled i procjenu pet poslovnih prostora u stambeno-poslovnom objektu „Lamela H2“, zgrada za mlade i o tome sačinio stručni nalaz i mišljenje.

Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice odobrena je odluka o usmjeravanju neplanirane namjenske donacije u budžet BPK Goražde za 2015.godinu. Riječ je o sredstvima dodijeljenim od strane Fondacije Wings of Hope Deutschland iz Minhena za realizaciju projekta „Pomoć za samopomoć“ koji realizuje  JU „Centar za socijalni rad“.

Picture 606

Usvojene su odluke o odobravanju novčanih sredstava Udruženju penzionera i umirovljenika u općini Goražde te za nabavku ogrijevnog drveta za najugroženije penzionere i socijalno ugrožene kategorije stanovništva prema evidenciji Centra za socijalni rad.

Vlada je dala saglasnost na prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke Vlade broj: 03-05-955/14 od 08.07.2014.godine te Prijedlog Zaključka o pokretanju ponovnog postupka nominiranja za poziciju UO Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog  osiguranja sa područja našeg kantona.

Vlada je na današnjoj sjednici razmatrala i Izvještaj o radu Ministarstva za unutrašnje poslove za mjesec juli 2015.godine. Ovaj izvještaj je usvojen te je konstatovano da je stanje javnog reda i mira na području našeg kantona zadovoljavajuće.

Ovom ministarstvu odobrena je odluka o prodaji službenih motornih vozila, a postupak će se obaviti putem licitacije.

Iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja BPK Goražde, pored odluka o odobravanju novčanih sredstava za projekte poboljšanja statusa boračkih populacija i na ime pomoći rada boračkih udruženja za mjesec juli, usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju „Kalendara obilježavanja značajnih događaja i datuma i ličnosti iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995.godina“. U ovom kalendaru utvrđuje se novi datum obilježavanja, a to je Dan sjećanja na poginule u padu helikoptera koji će se obilježavati 22.avgusta.

Takođe, ovom ministarstvu odobrena je odluka o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 1.000 KM pripadnicima boračke populacije u mjestu Brijest-Bučije za pomoć u sufinansiranju lokalnog puta u to selo.

Ministarstvu za pravosuđe, upravu i radne odnose data je saglasnost na prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za raspisivanje internog javnog oglasa na mjesto zapisničar u Kantonalnom sudu Goražde.

Vlada BPK Goražde na današnjoj sjednici dala je saglasnost na Program obilježavanja 18. septembra- Dana oslobođenja/Dana Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i općine Goražde za 2015.godinu, kao i saglasnost premijeru za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju sa Ministarstvom civilnih poslova BiH  s ciljem podrške radu ustanova kulture od općeg značaja i interesa za BiH na privremenoj osnovi, do donačnog rješavanja njihovog pravnog statusa u skladu sa zakonima BiH, za period od 2016-2018.godina.

Do kraja zasjedanja, Vlada je dala saglasnost za sufinansiranje projekta Općine Goražde u oblasti sporta o čemu će se sačiniti ugovor, te imenovala Komisiju koja će utvrditi mjere za poboljšanje uslova u zdravstvu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.