• OBJAVLJENO: 02.11.2015.
Premijer BPK-a Goražde
Racionalizacija javne uprave kao jedan od prioriteta Vlade BPK-a

IMG_9913

Na svojoj zadnjoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde utvrdila je Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o internoj reviziji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i uputila ga u daljnju skupštinsku proceduru.

U današnjoj izjavi za medije premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Oković govorio je o razlozima donošenja pomenutog zakona.

– Radi se o postizanju dva cilja. Jedan od njih proizilazi iz potrebe da se oblast interne revizije  uskladi sa važećim zakonodavnim okvirom, a druga proizilazi iz namjere Vlade da se javna uprava pokuša racionalizirati tako što ćemo sagledati gdje možemo izvršiti određena spajanja ili ukidanje određenih uprava ili institucija – kazao je premijer.

Istaknuto je da su mjere racionalizacije usmjerene na postizanje što funkcionalnije javne uprave, uz istovremeno smanjenje troškova.

– Kad govorimo o smanjenju ukupnih troškova, moramo istaći da je ovaj kanton uvijek bio prinuđen posvetiti veću pažnju ovom pitanju. Znamo da zakoni o platama u BPK Goražde nikada nisu usklađeni sa zakonima na federalnom nivou i da je sistem tih naknada sveden na minimum. U tom smislu, sve ranije vlade uključujući i ovu, nastojale su o tome voditi računa. Uvijek treba naći dodatni prostor, da bi se što veći dio sredstava usmjerio na razvojnu komponentu – pojasnio je premijer Oković.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.