• OBJAVLJENO: 18.11.2015.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde završila 40. i započela 41.redovnu sjednicu
Odobrena inicijalna sredstva za osnivanje Fondacije za zaštitu prava boraca

IMG_0156

Na 41.redovnoj sjednici koju je započela juče u poslijepodnevnim satima, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde odobrila je inicijalna sredstva u iznosu od 3.000 KM za osnivanje Fondacije za zaštitu prava boraca s područja ovog kantona.

Vlada je dala saglasnost premijeru i komesaru Uprave policije BPK Goražde za potpisivanje ugovora sa Policijskom akademijom FMUP-a za upućivanje na školovanje 10 kadeta u činu „policajac“ i tri kadeta u činu „mlađi inspektor“. Kako je naglašeno, polovina sredstva za ovu namjenu obezbijediće se u ovoj godini, a ostatak u budžetu Uprave policije za 2016.godinu.

Vlada je Ministarstvu za privredu odobrila sredstva u iznosu od 20.300 KM za 14 korisnika koji su nakon javnog poziva stekli pravo na nabavku plastenika, prema Programu novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2015.godinu.

Iz rezervi u budžetu ovog ministarstva izdvojiće se 5.800 KM za naknadu šteta u poljoprivrednoj proizvodnji za četiti proizvođača.

Nakon što je odobrila jednokratne novčane pomoći za pet socijalno ugroženih sugrađana, Vlada je prekinula ovu sjednicu, a njen nastavak biće zakazan naknadno.

Prije nego što je započela 41. sjednicu, Vlada je završila 40.redovnu sjednicu na kojoj je dala saglasnost za produženje mandata v.d. direktoru Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde na period od 60 dana ili do izbora novog direktora, nakon konkursne procedure koja je u toku.

Prihvaćena je i informacija Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice o provedenoj proceduri za imenovanje predsjednika i člana Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde koja je proglašena neuspješnom zbog nedovoljnog broja kandidata te će se konkurs za popunu ovog Upravnog odbora ponoviti.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.