• OBJAVLJENO: 04.12.2015.
Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
Akcioni plan u oblasti invalidnosti omogućit će rješavanje značajnih pitanja za osobe sa invaliditetom

IMG_0709

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je Akcioni plan u oblasti invalidnosti BPK-a Goražde za period 2015-2016. godina koji je urađen na temelju Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH 2011-2015. godina.

– Riječ je o dokumentu koji su zajednički radili Koalicija osoba sa invaliditetom u saradnji sa vladinim institucijama. Kroz ovaj Akcioni plan omogućit će se osobama sa invaliditetom, kroz određene prioritetne ciljeve, rješavanje pitanja iz oblasti arhitektonskih barijera, inkluzije i jačanja organizacija osoba sa invaliditetom – kazao je stručni savjetnik za socijalnu i dječiju zaštitu u resornom ministarstvu Muhamed Hadžić.

U Akcionom planu je istaknuto da osobe sa invaliditetom spadaju u jednu od najugroženijih kategorija stanovništva. Ipak, u posljednjih desetak godina primjetni su pozitivni trendovi u polju invalidnosti u cijelom svijetu, a oni su danas aktuelni i u Bosni i Hercegovini.

Tome je u velikoj mjeri doprinjela Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom UN-a kojom se pitanje invalidnosti tretira kao pitanje iz domena ljudskih prava. Prije donošenja Konvencije, osobe sa invaliditetom posmatrane su po medicinskom modelu, dok se danas primjenjuje socijalni model sa akcentom na prilagođavanje okruženja za osobe sa invaliditetom.

U skladu sa ovim modelom u Akcionom planu su izdvojeni pojedinačni prioriteti na kojima će se raditi, a neki od njih su podizanje svijesti o pitanjima invalidnosti, jačanje kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom, pravo na pristupačnu sredinu, omogućavanje pristupa informacijama i komunikacijama, jednak pristup obrazovanju, kao i omogućavanje alternativnog pristupa obrazovanja djeci i mladima sa invaliditetom.

Akcioni plan upućen je na usvajanje Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.